Ska testamente skrivas på företagspapper och ska upprättaren namnges?

Hej! Om jag anlitar ett juridiskt företag för att upprätta ett testamente så har jag två frågor:

1. Bör/skall testamente skrivas på företagspapper med loggo?

2. Bör/skall den person (ex jur kand) som upprättar testamente namnges på testamentet?

Häls Gunnar H

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad som gäller för upprättande av testamenten återfinns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). Egentligen finns det bara ett krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt och det är att två vittnet närvarar vid upprättandet, 10:1 ÄB.

Det finns inget krav på att testamentet skrivs på företagspapper eller att upprättaren namnges. Rent tekniskt kan ett testamente skrivas på en servett, förutsatt att två vittnet närvarar vid testatorns underskrift.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning