Ska testamente skrivas på företagspapper och ska upprättaren namnges?

2019-11-29 i Testamente
FRÅGA
Hej! Om jag anlitar ett juridiskt företag för att upprätta ett testamente så har jag två frågor:1. Bör/skall testamente skrivas på företagspapper med loggo?2. Bör/skall den person (ex jur kand) som upprättar testamente namnges på testamentet?Häls Gunnar H
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad som gäller för upprättande av testamenten återfinns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). Egentligen finns det bara ett krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt och det är att två vittnet närvarar vid upprättandet, 10:1 ÄB.

Det finns inget krav på att testamentet skrivs på företagspapper eller att upprättaren namnges. Rent tekniskt kan ett testamente skrivas på en servett, förutsatt att två vittnet närvarar vid testatorns underskrift.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll