Ska studieskulder ingå i bodelningen?

2017-12-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om den ene parten vid en skilsmässa har studieskulder ska då det stå för den med skulden eller ska det ingå i bodelningen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om äktenskap och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I ett äktenskap gäller att makarna svarar för sina egna skulder (1 kap. 3§ ÄktB). När man skiljer sig sker en bodelning, där makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (10 kap. 1§ och 11 kap 3§ ÄktB). Innan en sådan hälftendelning sker har varje make rätt att undanta så mycket egendom ur sitt eget giftorättsgods att det täcker de skulder den har (11 kap. 2§ ÄktB). Detta förutsätter att skulderna fanns redan när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Man får bara ta av sitt eget giftorättsgods och kan inte ta av den andre makens egendom för att betala sina egna skulder. Det är nämligen efter skulderna dragits av man lägger ihop giftorättsgodset för hälftendelningen.

Sammanfattningsvis ansvarar alltså den maken med studieskulder för sina egna skulder och har rätt att undanta tillräckligt med egendom ur sitt eget giftorättsgods innan bodelningen för att täcka sina skulder, under förutsättning att skulderna fanns när de väckte talan om äktenskapsskillnad.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?