Ska studieskulder ingå i bodelningen?

Om den ene parten vid en skilsmässa har studieskulder ska då det stå för den med skulden eller ska det ingå i bodelningen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om äktenskap och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I ett äktenskap gäller att makarna svarar för sina egna skulder (1 kap. 3§ ÄktB). När man skiljer sig sker en bodelning, där makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (10 kap. 1§ och 11 kap 3§ ÄktB). Innan en sådan hälftendelning sker har varje make rätt att undanta så mycket egendom ur sitt eget giftorättsgods att det täcker de skulder den har (11 kap. 2§ ÄktB). Detta förutsätter att skulderna fanns redan när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Man får bara ta av sitt eget giftorättsgods och kan inte ta av den andre makens egendom för att betala sina egna skulder. Det är nämligen efter skulderna dragits av man lägger ihop giftorättsgodset för hälftendelningen.

Sammanfattningsvis ansvarar alltså den maken med studieskulder för sina egna skulder och har rätt att undanta tillräckligt med egendom ur sitt eget giftorättsgods innan bodelningen för att täcka sina skulder, under förutsättning att skulderna fanns när de väckte talan om äktenskapsskillnad.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”