Blir det en ekonomisk skillnad att ta ut sitt arv direkt?

2020-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hejsan.Jag är ett särkullbarn o min mamma har avlidit. Hon har varit gift med sin make sedan 1956och deras gemensamma tillgångar uppgångar uppgår till c:a2,2 miljoner.Min fråga är blir det någon ekonomisk skillnad om jag tar ut mitt arv nu eller om jag väntar till bägge är avlidna ?Det finns inget testamente eller äktenskapsförord.Jag är enda barnet.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med hjälp av ärvdabalken (ÄB).

Med tanke på att din mamma var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) och även övriga arvsberättigade, med undantag för bröstarvingar som är barn till den avlidne maken men inte till den efterlevande maken, så kallade särkullbarn. Du som särkullbarn har rätt till ditt arv framför den efterlevande maken. Du kan även avstå från att omedelbart få ut ditt arv, vilket innebär att du får efterarvsrätt efter din mamma vid din mammas makes död (3 kap. 1 § ÄB).

Hälften av den efterlevande makens bo ska tillfalla dig då du har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken, alltså din mamma. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar, således dig. Det innebär att om du inte tar ut ditt arv direkt, ärver din mammas make egendomen med fri förfoganderätt och inte full äganderätt. Skillnaden är som jag precis nämnde att maken inte får testamentera bort egendomen. I övrigt har maken rätt att förfoga över egendomen som han vill, till exempel genom försäljning, gåva eller förbrukning (3 kap. 2 § ÄB).

Det finns dock regler i ärvdabalken som reglerar att den efterlevande maken inte utan tillbörlig hänsyn till dig kan orsaka en väsentlig minskning av sin egendom genom gåva eller en sådan jämförlig handling. Om detta görs ska ersättning utgå till dig av den lott som vid din mammas makes död tillkommer hans arvingar (3 kap. 3 § första stycket ÄB). Egendomen måste normalt ha minskat med i varje fall en fjärdedel. Om ersättning inte kan utgå ska gåvan eller dess värde återbäras, om det visas att gåvomottagaren insett eller borde insett att gåvan skulle leda till väsentlig minskning av boet (3 kap. 3 § andra stycket ÄB). Det är av betydelse att tillägga att anspråk på ersättning inte föreligger på grund av vårdslös eller försumlig förvaltning eller att den efterlevande levt på en oskäligt hög standard.

Svar på din fråga
För att besvara din fråga om det blir en ekonomisk skillnad kan det framhållas att det kan finnas en risk att boets värde minskar tills dess att din mammas make går bort. Det behöver inte nödvändigtvis ske med anledning av att maken har levt på en oskäligt hög standard eller att pengarna getts bort i form av gåva, men eftersom jag inte känner till er relation kan sådana situationer inte uteslutas. Som jag förklarade är det inte heller säkert att en eventuell gåva kan återbäras och ersättas till dig om gåvomottagaren inte insåg eller borde insett hur detta påverkade boet. Eftersom svaret på frågan du ställer grundar sig på din och din mammas makes relation samt framtida ekonomiska och personliga förhållanden, blir det svårt att ge ett konkret svar på hur du borde göra. Just nu känner du till vad deras gemensamma tillgångar uppgår till och om du tror att detta kan förändras kan det vara en faktor i ditt beslut. I svaret har jag emellertid försökt presentera vilka möjligheter du har gällande ditt arv och vilka situationer som kan bli aktuella.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91095)