Ska resultat-och balansräkning fastställas på årsmötet för en ideell förening?

2019-10-27 i Föreningar
FRÅGA
Ideell föreningSka årsmötet fastställa resultat- och balansräkning för gångna året?Eller presenterar styrelsen detta och låter sedan revisorerna föreslå ansvarsfrihet och mötet beviljardetta?I aktiebolag ska resultat- och balansräkning fastställas på årsmötet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen specifik lag som reglerar ideella föreningar. Föreningens stadgar bör innehålla riktlinjer för hur årsmötet ska genomföras. På årsmötet ska resultat-och balansräkning för det gångna året fastställas. Därefter tar styrelsen upp frågan om ansvarsfrihet varpå det röstas om styrelsen ska bli beviljad ansvarsfrihet eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?