Ska pengar make har fört över till eget konto ingå i bodelning?

2017-07-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min man vill skiljas. Jag har upptäckt att han fört över en summa till ett eget konto månadsvis ett tag till baka.Från vårt lönekonto. Har jag rätt till dem?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vad som gäller bodelning i samband med skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska egendom som är s.k. giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild på grund av äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Svaret på din fråga om du har rätt till en viss del av pengarna på din makes egna konto, med andra ord om pengarna på detta konto ska ingå i bodelningen, är alltså beroende på om pengarna på kontot är giftorättsgods eller enskild egendom. Det framgår inte av din fråga om ni har ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan exempelvis föreskrivas att all egendom ska vara makes enskilda eller så pekas viss specifik egendom ex. pengar på visst konto, ut som ska vara ägarens enskilda. På detta sätt kan alltså pengarna vara din makes enskilda egendom och är de det ska de inte ingå i bodelningen.

Är det så att ni saknar äktenskapsförord och de inte heller är enskilda p.g.a. någon annan anledning är pengarna att anse som giftorättsgods. Pengarna ska således i detta fall ses som din makes tillgång, vilken ska ingå i bodelningen. De totala värdet av giftorättsgodset, sedan avdrag för skulder gjorts från vardera makes andel, ska delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?