Ska min mans företag ingå i bodelningen, och vad gör jag om han inte samarbetar?

2020-03-08 i Bodelning
FRÅGA
Jag ska skilja mig. Min man vill att han ska få behålla allt han har för att jag har större studielån. Han vägrar tala om hur mycket han har i sitt företag, utan det ska gå utöver tycker han. Han säger att han aldrig ska träffa mig igen om inte han får behålla sina pengar. Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad ingår i bodelningen?

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Detta innebär att även din mans företag ska ingå i bodelningen, om det inte är enskild egendom.

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.

En bodelning kan jämkas

Om en bodelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är det möjligt att jämka bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Jämkning sker endast i undantagsfall. Man brukar ha som riktmärke att ett kortvarigt äktenskap varat mindre än fem år, och då räknas även tid som sambo innan äktenskapet med. Om man varit gift längre än fem år används jämkningsregeln oftast inte. Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en jämkning skulle kunna bli aktuell.

Om makarna inte kommer överens

Om makarna inte kan enas om en bodelning kan en make ansöka hos tingsrätten om att förordna någon att vara bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB).

Bodelningsförrättaren har självklart rätt att få betalt för det arbete denne utför. Kostnaderna ska betalas av makarna med hälften var (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Om den ena maken, genom vårdslöshet eller försummelse, har orsakat ökade kostnader, eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning för det, kan bodelningsförrättaren bestämma en annan fördelning. En sådan jämkning ska dock endast ske i undantagsfall.

I förhållande till bodelningsförrättaren svarar makarna solidariskt för dennes ersättning (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB).

Båda makarna ska uppge sina tillgångar och skulder för bodelningsförrättaren. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite (17 kap. 5 ÄktB).

Slutsats

Din mans företag ska alltså ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom, liksom all annan egendom ni äger. Detta ska delas lika mellan er. Om ni inte kan enas om en bodelning kan du ansöka hos tingsrätten om att förordna en bodelningsförrättare som kan hjälpa er med bodelningen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84122)