Ska makans rätt till 4 basbelopp framgå av bouppteckningen?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA
Efterlevande maka har rätt att behålla 4 basbelopp av arvet trots särkullebarn.Skall detta ange på något sätt i bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du skriver har en efterlevande maka rätt att behålla 4 prisbasbelopp efter att maken har gått bort. Regeln finns för att skydda den efterlevande från att stå utan pengar. Denna regel går före särkullsbarns rätt att få ut sitt arv direkt.

I bouppteckningen behöver inget mer än efterlevande makas uppgifter anges eftersom den så kallade basbeloppsregeln är en lagstadgad rättighet. I bodelningsskedet kan det dock vara bra att åberopa att man vill använda sig av regeln.

Basbeloppsregeln finns i 3 kap. 1 § ärvdabalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Maya Waldenström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77433)