Ska lägenheten jag äger ingå i en bodelning trots att vi är separerade?

2019-08-08 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag äger en lägenhet och lånen betalar jag och står på mig Jag är fortfarande gift men varit separerad i 5 år. Skiljer jag mig äger han då halva min lgt plötsligt eller om jag skulle sälja den eller dö. Ska det skrivas gåvobrev?Att det är enskild egendom eller?Vad kan göras för att lägenheten ska bli min o ärvas av våra barn o ingen annan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga äger du en lägenhet för vilken du betalar lånen (och lånen står på dig). Du är separerad sedan fem år, däremot är du fortfarande rent juridiskt gift. Du undrar vad som händer med lägenheten vid skilsmässa, ditt dödsfall eller om du säljer lägenheten.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet har upplösts genom den ene makens död den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom äktenskapsförord men även genom gåva från annan än maken med särskilt villkor, eller genom testamente/arv med särskilt villkor (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska det från makens giftorättsgods göras en skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Skuldtäckningen innebär att det från makens giftorättsgods avräknas de skulder den har innan likadelningen.

Då du inte nämner att ni har något äktenskapsförord utgår jag från att alla era tillgångar är giftorättsgods. Det innebär att vid en bodelning på grund av skilsmässa, eller på grund av dödsfall, kommer din bostadsrätt att räknas som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Din make "äger" inte halva din lägenhet, däremot ska värdet av den, efter avdrag för lånen, räknas in i det som ska läggas samman och fördelas er emellan. Om du skulle sälja lägenheten och istället ha pengar på kontot kommer dessa pengar att utgöra giftorättsgods och ingå i bodelningen.

Om ni är överens kan ni upprätta ett äktenskapsförord enligt vilket all er egendom är enskild sådan. Det krävs dock att ni är överens för att kunna skapa ett äktenskapsförord. Är egendomen enskild kommer din make förvisso att ärva dig när du avlider (jfr 3 kap. 1 § Ärvdabalken). Dock kan det regleras genom ett testamente. I ett testamente kan du testamentera din enskilda egendom till t.ex. dina barn eller någon annan. Är ni däremot inte överens kan du tyvärr inte upprätta ett äktenskapsförord, det går inte att ensam bestämma att egendom ska vara enskild. Utgångspunkten är då att lägenheten ska ingå i en bodelning.

Om ni vill upprätta ett äktenskapsförord korrekt juridiskt kan jag varmt rekommendera Lawlines avtalstjänst. Vill ni hellre ha hjälp av en av våra jurister för att upprätta äktenskapsförord och testamente kan en av våra jurister hjälpa dig. Detsamma gäller om en skilsmässa skulle initieras och ni tvistar om hur bodelningen ska ske. Är du intresserad av hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll