Ska lägenhet som make ägde innan äktenskapet ingå i bodelningen?

2017-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej , jag har varit gift i 5 månader och skiljde oss i december 2016. Han ägde lägenheten innan vårt giftemål . Hur blir det bodelningen? Har jag rätt att få något från lägenheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni skiljde er fördelades egendomen mellan er genom bodelning förutsatt att ni båda två inte endast hade enskild egendom och förutsatt att någon av er begärde att en bodelning skulle ske. (9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB)) I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå och huvudregeln är att giftorättsgodset ska fördelas lika mellan er efter att avdrag gjorts för skulder. (10:1 ÄktB och 11:3 ÄktB) All egendom som en make har anses utgöra giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild. (7:1 ÄktB) Enskild egendom är (7:2 ÄktB):

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Om lägenheten inte anses utgöra enskild egendom blir frågan om lägenheten anses utgöra er gemensamma bostad och då av den anledningen ska ingå i bodelningen som giftorättsgods. Om lägenheten var avsedd att utgöra ert gemensamma hem och ägdes för detta ändamål anses den utgöra er gemensamma bostad och ska då i regel ingå i bodelningen. (7:4 3p ÄktB) Då ni endast var gifta under fem månader finns det en möjlighet att begära jämkning om det anses oskäligt med en hälftendelning med hänsyn till bl.a äktenskapetslängd. (12:1 ÄktB) Ett äktenskap som varat kortare än fem år anses som kortvarigt och kan föranleda jämkning. Om någon av er har begärt jämkning av bodelningen och då att ni ska behålla respektive giftorättsgods har du ingen rätt till lägenheten.

Förutsatt att lägenheten inte anses utgöra enskild egendom och att jämkning inte har begärts har du rätt till hälften av värdet av lägenheten.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1072)
2021-07-29 Får min man sälja det gemensamma bohaget?
2021-07-29 Skilsmässa tingsrätten utländsk medborgare?
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (94634)