FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad02/02/2019

Ska Kronofogdeskulder räknas in i skuldtäckningen?

Hej. Gällande bodelning. Om 2 makar ska skilja sig och Make 1 har lån på bank (skuld) och Make 2 har skuld hos kronofogden (skuld sen innan sambo & äktenskap). Ska man då räkna av båda dessa skulder på vardera giftorättsgods? Eller räknas enbart den som har skulden (lån på bank) av dess giftorättsgods, alltså Make 1?

Make 1 tog lån före äktenskapet, för att inköpa möbler m.m som sen togs med in i äktenskapet & det gemensamma boendet. Sen tog också Make 1 fler lån, i sitt namn, under äktenskapet (eftersom Make 2 har skuld hos kronofogden och ej får lån) Dessa lån gick också till gemensamma tillbehör såsom hemmabio, bil, m.m. Men frågan är alltså om båda Makar har rätt att dra av för respektive lån/skulder (bank & kronofogden) av giftorättsgodset?

Har fått till mig att skuld hos kronofogden är helt privat/personlig och aldrig ska behöva betalas av någon annan än den som är utmätt. Alltså borde inte den räknas in vid avdrag på giftorättsgodset?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskap och hur det går till vid en skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Min utgångspunkt (då inget är skrivet om det i din fråga) är att ni inte har något äktenskapsförord. Allt som inte är enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord är giftorättsgods.

Skulder är personliga

Enligt äktenskapsbalken svarar varje make själv för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär i korthet att du inte är skyldig att ta över eller betala den andra makens skulder vid en skilsmässa. Däremot ska en makes skulder täckas av dennes giftorättsgods, det som kallas skuldtäckning. Skuldtäckningen gäller även för skulder hos Kronofogden.

Skulden ska dras av från giftorättsgodset

Skuldtäckningen innebär vid en bodelning att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods. Överstiger skulderna giftorättsgodset blir summan 0. Summan kan aldrig bli minus – i ett sådant fall skulle man vara tvungen att betala sin makes skulder, vilket man inte är. Efter skuldtäckningen läggs makarnas giftorättsgods samman och delas sedan på två (11 kap. 3 § ÄktB). Om den ena maken har mer skulder än giftorättsgods innebär det att den maken bidrar med 0 kronor i giftorättsgods och då får hälften av den andre makens giftorättsgods i andelsberäkningen. Resten av skulden behålls av den skuldsatte och delas inte vid bodelningen.

Exempel för att klargöra

Jag kommer nedan att göra ett par exempel för att enklare åskådliggöra (förenklat) hur skuldtäckningen vid en bodelning sker.

Exempel 1 – Make 2:s skulder är mindre än hens giftorättsgods

Antag att Make 1 och Make 2 vardera har 400.000 kronor som är giftorättsgods och ska räknas in i bodelning. Först tittar man på om makarna har skulder och räknar därefter av dessa (11 kap. 2 § ÄktB).

Make 1: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 0 kr.
Make 2: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 200.000 kr.

Det totala giftorättsgodset blir 600.000 kr. 400.000 kr från Make 1:s egendom, och 200.000 kr från Make 2. Denna summa delas sedan på två och man får fram vad makarna får vardera (11 kap. 3 § ÄktB). I förevarande exempel får makarna 300.000 kr var.

Exempel 2 – Make 2:s skulder överstiger hens giftorättsgods

Make 1: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 0 kr.
Make 2: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 500.000 kr.

I detta fallet blir det totala giftorättsgodset 400.000 kr. Make 2 går in med 0 kr i giftorättsgods och har kvar en skuld på 100.000 kr. I exemplet delas de 400.000 kronorna mellan makarna och de får 200.000 kr var. Make 1 behöver således inte ta över Make 2:s skuld.

Sammanfattningsvis innebär det som svar på din fråga att även skulder hos Kronofogden räknas in i skuldtäckningen. Den andre maken behöver inte betala skulden, så är fallet oavsett vilken skuld det handlar om, skulder är personliga (om man inte står gemensamt för t.ex. lån). Eftersom det sker en skuldtäckning som kan resultera i att ena maken som lägst går in med noll kronor i giftorättsgods innebär det i praktiken att den andre maken inte är med och betalar skulden. Däremot kan det innebära för den maken att hen får ut mindre egendom i en bodelning vid en skilsmässa.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?