Ska jag godkänna strafföreläggande om jag vill dra tillbaka mitt erkännande?

2019-02-03 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har precis fått ett brev hem där det framgår att jag har möjligheten att godkänna brottsföreläggande angående en ringa narkotika dom. Innehavet var 0.29 gram cannabis. Nu undrar jag om jag ska godkänna domen eller om jag ska välja att överklaga den.Under tidpunkten då jag blev genomsökt var jag väldigt nervös och godkände ett förhör på plats. Jag erkände saker som jag inte skulle ha gjort och allt detta pågrund av stressen, att tilläga är att polisen ej har tagit mig för påverkan utan endast för innehav.Vad ska jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett strafföreläggande är något som ersätter rättegång. Vissa brott och förseelser behöver inte behandlas vid en rättegång i domstol, då kan åklagaren istället för att åtala, besluta om att utfärda ett strafföreläggande för det begångna brottet.

Du kan välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. Om du inte svarar kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten. Om du inte accepterar innehållet i föreläggandet bör du snarast skriva och berätta varför. Att godkänna strafföreläggandet innebär i korthet att du erkänner brottet.

När åklagaren fått ditt svar eller om du inte svarar på strafföreläggandet, beslutar åklagaren i de flesta fall om att väcka åtal mot dig i tingsrätten. Det innebär att du har möjlighet att neka till brott och under huvudförhandlingen förklara din situation för domstolen.

Sammanfattning

Jag tolkar din fråga som att din inställning nu är att neka till brott, då ska du alltså inte godkänna strafföreläggandet utan istället meddela hur situationen var vid polisens fynd och att du nekar till brott.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66875)