Ska hus ingå i bodelningen och i så fall till vilket värde?

2016-04-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag och min fru ligger i skillsmässa. Jag vill köpa ut henne ur vårt gemensamma hus där vi står på vårt lån med 50% var. Hon hävdar att huset inte ska räknas in i bodelningen utan det skall göras en fiktiv försäljning. Jag hävdar att man ska räkna så att man tar det fiktiva försäljningspriset - mäklararvode- förbättringsåtgärder såsom tex att vi har bytt alla fönster och byggt ett uterum och sen minus anskaffningsvärdet och sen 22% skatt på vinsten och sen dela summan på 2. Hon säger att inga förbättringsåtgärder skall räknas med och att hon förlorar ca 260.000kr på om huset är i en bodelning kontra att vi gör en försäljning. Hon säger att den som lämnar bostaden alltid går ut som en förlorare... Vad gäller? Ska förbättringskostnader dras av och ska huset med eller inte med i bodelningen? Tack MvhVilsen gubbe
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska först svara på din fråga huruvida huset ska ingå i bodelningen.

Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9:1 ÄktB ska bodelning ske när ett äktenskap upplöses (t.ex. skilsmässa). Enligt 10:1 ÄktB ska varje makes giftorättsgods ingå i bodelningen. I 7:1 ÄktB definieras giftorättsgods som det som inte är enskild egendom. Är huset således inte enskild egendom, vilket det kan vara t.ex. genom att någon fått huset genom eller villkorad gåva eller genom arv eller genom att makar i äktenskapsförord angett att huset ska vara enskild egendom (och därmed inte ingå i bodelningen). Av det du skriver drar jag dock slutsatsen att huset inte är enskild egendom och därmed giftorättsgods och därmed ska det ingå i bodelningen.

Jag ska nu besvara frågan hur huset ska värderas då det ska ingå i bodelningen.

Enligt 9:2 ÄktB ska bodelningen ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes. Det är vedertaget att just hus ska värderas till marknadsvärdet, således det pris ni kan sälja huset för ska huset ställas upp med i bodelningen.

För att visa hur bodelningen kan gå till utgår jag nu från att marknadsvärdet av ert hus (som är giftorättsgods) har ett marknadsvärde av 1 Mkr. Således ska på din sida ställas upp tillgångar av 500 tkr och på din makes sida 500 tkr. Från dessa tillgångar ska enligt 11:2 ÄktB skulder avräknas. Om huset är belånat med 500 tkr ska således från dina tillgångar avräknas 250 tkr och från din make 250 tkr. Kvar är då 250 tkr från dig och 250 tkr från din make. Dessa tillgångar ska slås ihop och delas upp emellan er enligt 11:3 ÄktB.

Efter bodelningen ska ni således båda två stå med 250 tkr i tillgångar (och inga lån). Ska du behålla huset måste du betala din fru 250 tkr ("köpa ut henne") enligt 11:9 ÄktB.

Hoppas att du fått svar på din fråga och tack än en gång för att du vände dig till Lawline!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (969)
2020-10-28 Ingår hus i bodelningen som ena maken äger?
2020-10-27 Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?
2020-10-26 Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?
2020-10-26 Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA

Alla besvarade frågor (85503)