Ska gemensamma barn kallas till bouppteckningen, om den förs innan dödsfall?

2021-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Skall gemensamma barn kallas till bouppteckningen när make är i livet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor angående arv- och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Om ett bouppteckningssammanträde ska hållas, är utgångspunkten att alla (eventuella) dödsbodelägare ska kallas till förrättningen (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta gäller oavsett om dödsfallet inträffat eller inte. Således kommer gemensamma barn att behöva kallas till förrättningen. Den som har till uppgift att kalla till bouppteckningen, är make, boutredningsman eller en testamentsexekutor (den vars uppgift är att fullgöra testamentet) (20 kap. 2 § första stycket ÄB).

Vad som dock är värt att poängtera är att även om den som ansvarar över bouppteckningen är skyldig att kalla samtliga (eventuella) dödsbodelägare till förrättningen, finns det ingen skyldighet för dessa att närvara. Däremot fordras att den som inte väljer att närvara skriver under ett kallelsebevis, dvs ett intyg om att man är kallad till förrättningen men valt att vara frånvarande (20 kap. 3 § andra stycket ÄB). De gemensamma barnen är således inte skyldiga att närvara men behöver i så fall intyga att de fått kallelse till förrättningen.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93215)