Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?

2021-11-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag fick arv efter min far. Hela arvet var enskild egendom. Jag är gift men vi har inga gemensamma barn. Min hustru har två barn och jag har 3 barn i tidigare äktenskap. Om jag avlider vad händer då med den enskilda egendomen. Jag vill helst att det som finns kvar skall tillfalla mina barn.
SVAR

Hej! Tack för att du har inkommit med ditt svar till Lawline.

Utgångspunkter

Jag förstår din fråga som att du undrar vad som händer med din (enskilda) egendom i samband med att du avlider. Jag antar även att du med "enskild egendom" syftar på sådan egendom som inte inkluderas i bodelningen vid skilsmässa eller dödsfall mellan gifta par, samt att denna egendom föreskrivits som enskild genom din fars testamente eller dylikt (se 7 kap 12 §§ äktenskapsbalken).

Barn utanför äktenskapet

Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Dina barn tillhör den första arvsklassen, vilket innebär att de ärver all din egendom i samband med din bortgång (2 kap 1 § ÄB). I regel har även ens hustru arvsrätt (3 kap 1 § första stycket första meningen ÄB). Undantaget från detta är då den avlidne har särkullbarn, dvs barn utanför äktenskapet (3 kap 1 § första stycket andra meningen ÄB). Så är det i ditt fall. Dina barn kommer alltså att ärva samtliga av dina tillgångar utan att du behöver skriva testamente.

Basbeloppsregeln

Det bör dock tilläggas att din fru alltid har rätt att erhålla i enlighet med basbeloppsregeln, vilket innebär att minst fyra prisbasbelopp ska stå på hennes sida efter bodelningen och utdelningen av arvet, vilket år 2021 är 190 400 kr (3 kap 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att hennes samlade tillgångar vid din bortgång ska motsvara ovanstående belopp för att regeln ska kunna aktualiseras. Regeln existerar för att säkerställa att ingen av makarna blir tomhänta efter en skilsmässa eller en makes bortgång.

Svar

Sammanfattningsvis kommer alltså all din enskilda egendom att tillfalla dina barn. Din fru har endast rätt att ärva om hennes samlade tillgångar skulle understiga 190 400 kr efter den bodelning som utförs i samband med din bortgång.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor Vårlid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1262)
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn
2022-01-19 Har särkullbarn rätt till arv från deras förälders maka?
2022-01-18 Arvsrätt för särkullsbarn

Alla besvarade frågor (98575)