Ska ett hus som köps under pågående skilsmässa ingå i bodelningen?

2019-12-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag och mannen ska skilja oss. Vi har tre barn, så en betänketid på 6 månader. De första papprena har inte skickats in till tingsrätten än, men jag har hittat ett nytt hus som jag vill köpa och säljarna vill skriva avtal nästa vecka. Räcker det med att jag har lämnat in skilsmässohandlingarna till tingsrättens reception och de stämplar med ankomststämpel för att det nya huset inte ska komma med i bodelningen om jag skriver köpeavtal direkt efter? Eller måste jag invänta något besked om att handlingarna är behandlade?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid en bodelning talar man om den kritiska dagen. Egendomsförhållanden vid en bodelning måste låsas till en viss dag, och det är den kritiska dagen. Genom den dagen bestäms bodelningens omfattning - bodelnings genomförs med utgångspunkt i egendomsförhållandena denna dagen. Vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad är den kritiska dagen den dagen som talan om skilsmässan väcktes, det vill säga när papperna lämnades in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). En bostad som förvärvas efter det att papper lämnats in till tingsrätten, ska därför inte ingå i bodelningen efter som det då sker efter den kritiska dagen.

Det finns även en möjlighet till att kunna genomföra en genast, trots betänketiden. Om en av makarna begär bodelning när ett mål om skilsmässa pågår, skall bodelningen förrättas genast (9 kap. 4 § ÄktB), även om betänketiden ännu inte avslutats.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll