Ska ett bostadsköp under betänketiden vid äktenskapsskillnad ingå i bodelningen?

2019-11-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag och min man har ansökt om äktenskapsskillnad i september 2019 och har betänketid 6 månader. Vi bor i hyresrätt. Nu tänker jag att ta bolån och köpa egen lägenhet (bostadsrätt). Min fråga....ska bostadsrätt ingå i bodelning om jag köper den efter september 2019?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer att gå igenom vad som gäller efter ansökan om äktenskapsskillnad. En tidslinje över detta skulle bli:

1. Dagen för talans väckande

2. Dom

3. Dagen då den faktiska bodelningen sker

I bouppteckningen:

Enligt ÄktB 9 kap. 2 § så ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.

Vad som ska ingå i bodelningen:

ÄktB 10 kap. 1 § säger att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, detta enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Även personlig egendom (ÄktB 10 kap. 2 §) samt särskild egendom, till exempel rättigheter av personlig art, (ÄktB 10 kap. 3 §) hålls utanför bodelningen. Det gäller alltså att de likvida medel du använder för att köpa bostadsrätten är din enskilda egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom.

Sammanfattning:

Om du köper en bostadsrätt efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad så kommer den inte att ingå i bodelningen. Det gäller dock att du köper den med medel som är din enskilda egendom. Tänk även på att efter betänketidens sex månader så har du/ni ytterligare sex månader på er att fullfölja ansökan. Om det går ett år utan att ansökan fullföljts så förfaller frågan om äktenskapsskillnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (885)
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-25 Betänketid och bodelning vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (78701)