FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/06/2019

Ska ett barns egendom ingå i föräldrarnas bodelning?

Hej, jag är 23 år och mina föräldrar har bestämt sig för att separera. Min mamma envisas stenhårt med att alla hennes och pappas ägodelar ska delas lika oavsett vad det gäller, inklusive mina saker jag fått när jag var under 18. Om jag varit under 18 nu så vet jag att det är deras egendom men vem har egentligen rätt till mina saker i dagsläget? Pappa har inget emot att ge mig "sin" halva av sakerna men mamma vägrar. Några exempel är saker jag fått i konfirmations- och födelsedagspresent.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Vilken lag som blir tillämplig beror på om dina föräldrar har varit gifta eller sambor. Jag kommer nedan resonera för båda fallen, och därmed tillämpas äktenskapsbalken (1 kap. 1 § äktenskapsbalken) och sambolagen (1 § sambolagen).

Vad ska ingå i en bodelning?

Om dina föräldrar har varit gifta så ska deras giftorättsgods ingå, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om de har varit sambor så ska endast sambornas gemensam bostad och gemensamt bohag (det vill säga inre lösöre) som förvärvats för gemensam användning ingå i bodelningen (3 och 8 § sambolagen). Oavsett vad är det alltså endast dina föräldrars egendom som ska ingå. Om de har varit sambor kan dina saker, så länge de inte är möbler, hushållsmaskiner eller annat inre lösöre (det vill säga bohag, 6 § sambolagen) överhuvudtaget aldrig inkluderas i bodelningen.

Den egendom som du äger ska alltså inte ingå i bodelningen, men eftersom det kan vara svårt att exakt veta vad ett barn respektive dess föräldrar äger så finns det några generella utgångspunkter. Saker som du har fått i gåva och som du har använt för personligt bruk anses ägas av dig, till exempel kläder, skor och smycken. Möbler i ett barns rum anses generellt sett ägas av föräldrarna, trots att det är barnet som har använt dem. När det gäller TV, datorer och så vidare så spelar det ofta roll hur gammalt barnet varit när det fick det. Är det saker som du har fått i konfirmations- och födelsedagspresent är det dock något som du har fått vid specifika tillfällen och som bör anses tillhöra din ägo. Detta ska alltså inte ingå i bodelningen.

Sammanfattning

Oavsett om dina föräldrar varit sambor eller gifta så ska endast deras egendom ingå i bodelningen. Om de varit sambor så snävas detta in ytterligare och endast gemensam bostad och bohag ska ingå. Vad ett barn själv anses äga beror på barnets ålder och egendomens typ. Saker som du fick i konfirmationsålder, liksom saker som du har fått i födelsedagspresent bör dock, oavsett egendomens typ, anses ägas av dig. Du har alltså rätt till dina saker.

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare