Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag och min ex make skildes i november och nu som först vill han kräva en bodelning då jag och Vera dotter bor kvar i hemmet. Jag har ensam vårdnad. Han hade och har ett boende även på annan ort. Jag startade en enskild firma innan skilsmässan. Idag kräver han hälften av värdet av företaget. Jag gick med back förra året alltså 2019. Jag tog lån till oss innan vi gifte oss då han inte var kreditvärdighet vilket han efter skilsmässan vägrar betala på. Jag har under äktenskap också tagit ett kreditlån till oss. Finns inga pengar i bolaget eller besparingar. Kan han kräva hälften av värdet av inventarierna och hälften av bohaget?Mvh Mia
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din situation skildes du och din make i november och att din ex make först nu begär bodelning. I bodelningen kräver han hälften av värdet av din enskilda firma (inventarierna och bohaget) samt vägrar betala det lån som du under äktenskapet upptog för er båda.

Kan ex-maken begära bodelning nu?

Makars äktenskapsskillnad och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning skall alltid äga rum efter skilsmässa (9 kap. 1 § ÄktB). Det finns således inget sista datum som bodelning ska ske. Din ex-make har således rätt att kräva bodelning nu eftersom det ska ske. Det finns dock ett undantag från regeln och det är om makarna endast har enskild egendom, vilket kräver att de har äktenskapsförord (9 kap. 1 § 1 st. 2 m. ÄktB). Då du inte har nämt något sådant, utgår jag från att att ni har giftorättsgemenskap, alltså egendom som ska delas upp vid en bodelning (inte enskild egendom).

Den dag som man utgår från vid bodelningen är hur egendomsförhållandena såg ut på den dagen talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detta är det största incitamentet varför man brukar vilja att bodelning ska ske så snabbt som möjligt då ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt. Att du har gått med ekonomisk förlust under det föregående året, är tyvärr ingen omständighet som påverkar bodelningen.

Vad ska ingå i bodelningen?

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte är föreskriven att vara enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Däremot finns det egendom som till sin natur är enskild egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB). Däremot är en enskild firma per se, inte sådan egendom och det framgår inte heller av din fråga om det finns sådana omständigheter. Huvudregeln blir alltså gällande – värdet av den enskilda firman ska ingå i bodelningen.

I praktiken innebär det att den enskilda firman kommer upptas som en tillgång på din sida. Det gör att din ex-make har rätt till hälften av värdet av enskilda firman. Däremot är det när bodelningen är klar, det vill säga när man har klarlagt vilka nettotillgångar som finns (alltså efter avdrag för skulder, återkommer till det) som man kan se om du faktiskt behöver ge häften av bolaget eller inte.

Efter bodelningen ska tillgångarna fördelas mellan makarna, så att varje make får så mycket den har rätt till enligt bodelningen. En make ska i första hand ha sin egen egendom på sin lott, på din del (11 kap. 7 § ÄktB). Det betyder att även om din make har rätt till hälften av värdet av din enskilda firma, betyder det inte att han automatisk kommer faktiskt få hälften av bolaget (såsom inventarier) utan du kan istället välja att ersätta honom för den delen med pengar (11 kap. 9 § ÄktB).

Skulderna

Huvudregeln är att var make ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det gör att det inte sker en automatisk delning av skulder, bara för att man är gifta. Detta gäller självklart endast de skulder som fanns då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Vid en bodelning ska var makes giftorättsgods (egendom som ska ingå i bodelningen) först täcka de skulder som maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Därefter lägger man ihop dessa giftorättgodssnetton för att sedan dela på häften. Det är den korta förklaringen hur en bodelning går till.

Exempel

Make A har tillgångar på 1.000.000 kr och skulder på 500.000 kr och make B har tillgångar på 800.000 kr och skulder som uppgår till 200.000 kr.

Make A:s netto: (avdrag för skulder: 1.000.000 kr minus 500 000 = 500.000 kr Make B:s netto: 800.000 kr minus 200.000 kr = 600.000. Dessa nettovärden läggs ihop och sedan delas på häften. Resultatet är vad varje make har rätt till.

I exemplet blir det alltså 500.000 kr + 600.000kr = 1.100.000 kr vilket blir 550.000 kr vardera. Effekten av detta blir att en skulderna täcks först. I ditt fall gör att du inte behöver oroa dig för lånet – du kommer först få täckning av lånet, sedan lika del av överskottet. Som du kan se i exempel hade make A störst tillgångar men även störst skulder vilket gjorde att i slutändan blev make B skyldig make A 50.000 kr för att makarna ska ha lika del ur giftorättgodsnettot.

Sammanfattning

Din enskilda firma kommer behöva upptas i bodelningen även om du i slutändan, beroende på era enskilda skulder, kan ersätta den delen med pengar. Gällande lånen och övriga skulder, kommer de först täckas innan giftorättgodsnettot delas.

Om du önskar hjälp med bodelningen, är mitt tips att kontakta Lawlines juristbyrå här.

Hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Angelica Kaijser
Fick du svar på din fråga?