Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?

2020-08-10 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min mors före detta man har avlidit och jag finns med i hans testamente.Hans dotter har hört av sig till mig och säger att hon har det jag blivit testamenterad och vill lämna över det till mig.Ska inte jag bli kontaktad av juristen och få kopia på testamentet eftersom jag finns med där?Det känns lite konstigt att inte få bli delgiven vad han har lämnat till mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att testamentet är giltigt, d.v.s. att det har upprättats enligt de formkrav som finns.

Delgivning av testamente

Ett testamente ska delges de som har angetts som testamentstagare. Delgivningen sker genom att en bestyrkt kopia av testamentet lämnas över (14 kap. 4 § ärvdabalken). Det framgår inte i lagen vem som ansvarar för att delgivningen sker men det ansvaret anses ligga på testamentstagaren. Detta eftersom det är i dennes intresse som delgivningen sker. När delgivningen har skett börjar klanderfristen att löpa (14 kap. 5 § ärvdabalken). Det är alltså viktigt att delgivningen sker på ett korrekt sätt eftersom det har betydelse för inom vilken tid en testamentstagare har rätt att klandra testamentet.

Du ska bli delgiven

Du har alltså rätt i att du ska delges testamentet genom att en kopia av testamentet överlämnas till dig. Ansvaret för att detta sker ligger på dig som testamentstagare. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist för att säkerställa att delgivningen sker på rätt sätt.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84281)