Ska en CSN-skuld beaktas i bodelningen?

Min dotter och hennes man har efter 19 års åktenskap tagit ut skilsmässa. Hon studerade i början av deras äktenskap till sjuksköterska och idag återstår ett CSN lån på ca 97 00 kr. Ska detta tas upp som en skuld i hennes giftorätt vid bodelningen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, en CSN-skuld ska tas med i bodelningen förutsatt att skulden är äldre än målet om äktenskapsskillnad. Av Äktenskapsbalken 9 kapitlet 2 § framgår att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den så kallade "kritiska tidpunkten"). Med andra ord ska så mycket avräknas ifrån det av makens egendom som utgör giftorättsgods att det täcker de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (se 11 kapitlet 2 §).

Skulder som inte tas med i beräkningen är för det första sådana som maken ådragit sig efter den kritiska tidpunkten. För det andra beaktas skulder som är förenade med en särskild förmånsrätt i makes enskilda egendom (alltså sådan egendom som hålls utanför bodelningen) endast i den mån de inte kan täckas med den egendomen. Det samma gäller skulder som som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är kopplade till den egendomen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000