Ska dödsbodelägare skriva på bouppteckningen?

Skall dödsbodelägare skriva på bouppteckningen om de inte är närvarande och man har kallelsebevis

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Bouppteckning

När någon har avlidit ska en bouppteckning förrättas. En bouppteckning innebär att dödsbodelägarna gör en genomgång (förrättning) av den avlidnes tillgångar och skulder. Även dokumentet som upprättas under detta möta kallas för bouppteckning.

Alla dödsbodelägare ska kallas till förrättningen (ÄB 20 kap. 2 §). Den avlidnes efterlevande make eller sambo ska alltid kallas. Dödsbodelägarna ska utse två förrättningsmän (gode män) som inte är dödsbodelägare. Förrättningen görs inte av dödsbodelägarna, utan det är förrättningsmännen som har utsetts som ska göra själva bouppteckningen.

Underskrift av bouppteckning

Alla behöver inte skriva på bouppteckningen utan de enda som måste skriva på bouppteckningen är bouppgivaren och förrättningsmännen (ÄB 20 kap. 6 § andra och tredje stycket). Bouppgivaren är den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till dödsboet, vanligtvis en efterlevande make, sambo eller något barn. Övriga dödsbodelägare, t.ex. bröstarvingar och testamentstagare, ska alltså inte skriva under handlingen.

Bouppgivaren och förrättningsmännen undertecknar bouppteckningen under försäkran att bouppteckningen och uppgifterna i den är riktiga. Dessa ska närvara under förrättningen.

Svaret på din fråga blir därmed beroende på om den aktuella dödsbodelägaren som inte är närvarande faktiskt är bouppgivare. Det är dock högst troligt att den aktuella dödsbodelägaren inte är bouppgivare eftersom det är den personen som känner dödsboet bäst som ska vara bouppgivare och denne vill även högst troligt närvara vid bouppteckningen.

Arvskifte

Det ska dock poängteras att om det är fler än en dödsbodelägare så ska ett arvskifte äga rum efter bouppteckningen. Det ska upprättas en arvskifteshandling och denna måste alla dödsbodelägare skriva under, tillskillnad från bouppteckningen (ÄB 23 kap. 4 §).

Arvskifteshandlingen är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur arvet ska fördelas. Om inte arvskifteshandlingen skrivs under av alla dödsbodelägare, så kan inte ett arvskifte ske.

Sammanfattning

Det är endast de två förrättningsmännen och bouppgivaren som ska skriva på själva bouppteckningen. Ifall den aktuella dödsbodelägaren är bouppgivare så måste alltså denna person skriva på bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000