FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/05/2018

Ska bostadsrätten delas med min makes barn om maken dör?

Jag och min make är gifta vi har en fastighet tillsammans och sedan äger jag en

bostadsrätt till 100% själv vad händer om maken avlider.Vi har inga gemensamma

barn men maken har ett barn sedan tidigare äktenskap.

Skall min bostadsrätt då delas med hans barn om vi inte skriver ett Testamente att

det är min enskilda egendom.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med bostadsrätten när din make dör. Din fråga regleras därför både i Äktenskapsbalken (ÄktB) och i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar även frågan som att du och din make har en fastighet som ni samäger men att du också har en bostadsrätt som bara du äger.

Bodelning när din make dör:
Det som sker när en make/maka avlider är att en bodelning ska upprättas. I bodelningen ska allt som är giftorättsgods skrivas upp och värdet på den egendomen ska sedan sammanräknas. Värdet delas sen på hälften. Hälften tillfaller din make och hälften tillfaller dig (1 kap. 5 § ÄktB, 9 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 1 och 3 § ÄktB men även 23 kap. 1 § ÄB).

Det är bara giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Giftorättsgods är alla egendom som inte är enskild egendom, exempelvis genom äktenskapsförord eller gåva med villkoret att gåvan ska vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB). Enskild egendom tillfaller bara den maken som äger den egendomen.

Den delen som din make får i bodelningen kommer vara hans kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ska sedan fördelas på hans bröstarvingar, vilket är hans barn (2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn (vilket in makes barn är) har även rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Ska huset ingå i bodelningen och kvarlåtenskapen?
Bostadsrätten, om jag tolkar frågan rätt, är giftorättsgods eftersom du och din make inte har gjort den till din enskilda egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB). Vilket innebär att bostadsrätten ska ingå i bodelningen. Häften av värdet på bostadsrätten kommer alltså att ingå i kvarlåtenskapen från din make som din makes barn ska ärva. Barnen har alltså rätt till halva värdet av bostadsrätten. Bostadsrätten ska alltså i alla fall värdemässigt delas med barnet.

Vem får bostadsrätten?
Det framkommer inte om bostadsrätten används som din och din makes gemensam bostad (eller om det är den andra fastigheten som är det). Om bostadsrätten är eran gemensamma bostad så kommer den att tillfalla dig eftersom du är den som bäst kommer behöva den. Dock kommer värdet att avräknas på din resterande lott av giftorättsgodset. Att det sker en ekonomisk kompensation för den delen som annars skulle tillfalla din make (11 kap. 8 ÄktB).

Om det inte skulle vara eran gemensamma bostad, att den andra fastigheten är det, kommer du troligast att få bostadsrätten ändå (11 kap. 7 ÄktB). Dock kan du eventuellt vara tvungen att "köpa ut" din makes barn eftersom barnet har rätt till halva värdet.

Vad bör du göra?
För att bostadsrätten inte ska ingå i bodelningen så kan du och din make skriva ett äktenskapsförord där du gör bostadsrätten till din enskilda egendom (7 kap. 2 och 3 § ÄktB). Då ska bostadsrätten inte ingå i bodelningen utan bara tillfalla dig. Din makes barn kan då inte göra något anspråk på bostadsrätten, eftersom halv värdet inte kommer ingå i kvarlåtenskapen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”