Ska bostaden ingå vid en bodelning mellan sambor?

2019-07-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag lever med sambo och två barn i en br som vi äger tillsammans. Jag vill separera men sambon vägrar sälja. Har jag rätt att kräva att vi säljer lgh? Jag har ju ingen ekonomisk möjlighet att flytta om inte nuvarande bostad säljs. Han säger att han äger 51% av lgh och att jag därför inte kan kräva försäljning. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållande och bodelning finns i Sambolagen (SamboL).

Jag kommer nedan i mitt svar att gå igenom vad en bodelning innebär samt vad som gäller för er bostadsrätt i samband med en bodelning.

Vad innebär en bodelning?

När du och din sambo separerar så ska en bodelning göras om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen så kommer samboegendom att delas lika mellan er. Samboegendom innefattar bostad och bohag som har införskaffats av er för en gemensam användning (3 § SamboL). Du eller din sambo kan begära att en bodelning ska göras upp till ett år från och med att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL).

Ska bostadsrätten ingå i bodelningen?

Bostadsrätten ska ingå i bodelningen om den idag utgör er gemensamma bostad och även har införskaffats för gemensamt bruk (3 § och 5 § första stycket SamboL). Oberoende av vem av er som idag äger bostadsrätten så ska den ingå i bodelningen om den utgör er huvudsakliga bostad och även är införskaffad för detta ändamål. Om ni har köpt bostaden i ett annat syfte än för ett gemensamt bruk så ska den inte ingå i bodelningen.

Observera att dessa regler inte gäller om du och din sambo genom avtal har kommit överens om annat då sambolagens regler är dispositiva (9 § SamboL).

Sammanfattning

När ditt samboförhållande har upphört kan du begära att en bodelning ska göras. Bostadsrätten ska ingå i bodelningen om den utgör er gemensamma bostad. Det får därför ingen betydelse om din sambo äger mer än dig av bostadsrätten och han kan heller inte undanta denna från en kommande bodelning om detta inte finns avtalat mellan er.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2426)
2020-02-22 Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

Alla besvarade frågor (77252)