FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/05/2018

Ska bil ingå i bodelning?

ingår entusiastfordon i en bodelning?

T.ex en hembyggd hobbybil som rullar 50-100 mil/år

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i brist på annan information att det rör sig om bodelning i samband med äktenskapsskillnad (alltså skilsmässa), men jag kommer även kort beröra vad som gäller vid samboförhållande. Du vill veta om en hemmabyggd bil ingår i en eventuell bodelning.

Vad säger lagen?

Bestämmelser om bodelning med anledning av skilsmässa finner man i äktenskapsbalken (ÄktB). I 10:1 ÄktB framkommer att det som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods. Utgångspunkten är att all egendom makarna har är giftorättsgods, detta framkommer i 7:1 ÄktB. Det finns dock en annan typ av egendom, så kallad enskild egendom, denna ska inte ingå i bodelningen. Vad som räknas till enskild egendom klargörs nedan.

Undantag från vad som räknas till giftorättsgods (enskild egendom)

Vad som ska anses vara enskild egendom framkommer i 7:2-3 ÄktB. Några exempel på vad som kan föranleda att egendom ska anses vara enskild är om det framkommer av ett äktenskapsförord att egendomen ska vara någon av makarnas enskilda egendom, eller om egendom som en make fått i gåva togs emot med villkoret att den skulle vara makens enskilda egendom. Det kan även framgå i ett testamente att egendom som en make ärver ska vara dennes enskilda egendom.

Under äktenskapet kan makar som sagt bestämma om egendom ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Detta görs med hjälp av äktenskapsförord. Trots namnet äktenskapsförord kan dessa ändras på hur mycket man vill genom nya äktenskapsförord även efter att man gift sig. Hur detta förfarande går till regleras närmare i 7:3 ÄktB.

Vad gäller vid samboförhållande?

Samboförhållanden regleras i Sambolagen (SamboL) I 8 § SamboL stadgas att bodelning ska utföras om någon av samborna begär det i samband med att ett samboförhållande upphör. I bodelning ingår samboegendomen. Vad som räknas till samboegendom finner man i 3-7 §§ SamboL. Utgångspunkten är att sambornas gemensamma bostad och bohag räknas som samboegendom om egendomen förvärvats för gemensamt bruk. Till bohag räknas möbler, maskiner och annat lösöre som normalt hör till bostaden. Saker man ägt innan samboförhållandet och saker man under samboförhållandet införskaffar för eget bruk ska således inte räknas till samboegendom och ingår alltså inte i eventuell bodelning.

Bedömningen i ditt fall

Eftersom det ej framgår av din fråga vilken typ av bodelning det rör sig om har jag valt att ta upp de två vanliga varianterna. Sammanfattningsvis kan sägas att bilen ingår i bodelning med anledning av skilsmässa om det inte finns ett äktenskapsförord eller testamente där det framgår att den ska vara enskild egendom.

Om det rör sig om en bodelning med anledning av ett upphörande samboförhållande ska bilen inte ingå i denna. Detta eftersom att bilen inte faller in under kategorin samboegendom.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga. Om det skulle vara något mer är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”