Sitta i orubbat bo om det finns särkullbarn?

Jag o min fru har ej gemensamma Barn.jag undrar kan man skriva ett Testamente som som gör att min fru sitter i orubbat bo om jag skulle avlida före henne.samt att mina Barn ärver allt när även hon går bort o då även ärver min fru mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Barn som inte är makars gemensamma kallas särkullbarn. När föräldern går bort har särkullbarn en lagstadgad rätt att få sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn behöver alltså inte vänta tills den efterlevande maken också går bort för att få sitt arv. Detta innebär att det inte finns någon absolut rätt för en efterlevande make att sitta i orubbat bo om det finns särkullbarn på den avlidnes sida. Däremot kan arvlåtaren i sitt testamente önska att barnen ska vänta med att begära sitt arv tills den efterlevande maken går bort.

Enligt 2 kap. 1 § ÄB ärver barn i första hand och ska dela lika på arvet. Din kvarlåtenskap kommer alltså att delas lika mellan dina barn, om du inte anger något annat i ett testamente. Om din fru vill att dina barn även ska ärva hennes kvarlåtenskap måste det anges i ett testamente, eftersom det endast är egna släktingar som har arvsrätt enligt lag.

Sammanfattningsvis kan du önska i testamentet att dina barn ska vänta med att begära sina delar av arvet, och hoppas att barnen respekterar den önskan. Dina barn kommer att ärva lika från dig enligt lagen, medan din fru behöver skriva ett testamente som anger att dina barn ska få ärva från henne då sådan arvsrätt inte framgår av lagen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning