Sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn

2021-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är gifta sedan 31 år. Vi har två gemensamma barn. Han har 2 särkullbarn och jag 3. Vi äger ingen bostad och vi har inget äktenskapsförord. 2 gemensamma bilar, varav 1 husbil, som står på honom. Vi har skrivit ett testamente för många år sedan där det står att den som överlever den andre ska sitta i orubbat bo. Han vill begränsa arvet till sina särkullbarn eftersom de har sagt upp bekantskapen med honom sedan några år tillbaka. Vad händer om någon av oss går bort? Räcker testamentet?
SVAR

Hej. Stort tack för att ni valde att vända er till Lawline med er fråga!

Begränsa arv

Det är inte möjligt att göra bröstarvingar arvslösa. Däremot kan man begränsa deras arv. Bröstarvingar är de som tillhör den första klassens arvingar. I ert fall era respektive särkullbarn. Arvet kan begränsas till att enbart omfatta laglotten. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den del arvingen hade haft rätt till om det saknats testamente. Saknas det testamente tager barn lika lott, det vill säga 50% vardera i ditt fall (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Eftersom han har 2 barn skulle deras arvslott utgöra 50% av hans kvarlåtenskap. Laglotten blir därför 25% till respektive särkullbarn av hans kvarlåtenskap.

Räcker testamente?

Trots testamente där det framgår att den efterlevande ska sitta i orubbat bo har särkullbarn rätt till sin del av laglotten när ena maken gått bort. Detta sker genom att särkullbarnet jämkar testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Det finns dessvärre inte mycket mer att göra än att uppmana särkullbarnen att vänta med att ta del av sin del av arvet.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?