FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn08/02/2018

Sekundsuccession och särkullbarns arvsrätt

Min farbror testamenterade till sin sambo med fri förfoganderätt. När hon avlider ska kvarlåtenskapen gå till Cancerfonden står det i testamentet. Betyder det att farbroderns arvingar inte får något efter sambons död? Fri förfoganderätt betyder att arvingarna får först Efter sambons död. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är det fråga om fri förfoganderätt (fri dispositionsrätt) som utmärks av att mottagaren av arvet får full dispositionsrätt över den avlidnes kvarlåtenskap, eller viss andel därav, men är bunden av en föreskrift i testamentet om sekundosuccession, d.v.s. ett förordnande om vem som ska ha egendomen när mottagaren död. Mottagaren kan alltså förbruka kvarlåtenskapen under sin livstid, men kan inte testamentera bort egendomen efter sin bortgång.

Jag tolkar emellertid din fråga som barnen inte är parternas gemensamma barn. När en person har egna barn (särkullbarn), har dessa som huvudregel rätt att få ut hela sitt arv vid deras förälders död. Eftersom det finns ett testamente till förmån för sambon ärver dock denne farbrodern. Särkullbarnen har dock rätt att få ut sin laglott. Detta gör de genom att jämka (kräva ändring av) testamentet så att de får ut sin laglott. Detta är 50% av vad de skulle ärvt (ÄB 7:3). Farbroderns barn ärver alltså sin pappa direkt vid dennes död, om de så vill.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare