Särskullsbarns rätt till arv

2020-04-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Är särkullbarn och min mor har avlidit. Blir tvungen att klandra testamentet som min mor och hennes man skrev. I testamentet står det att jag skall få efterarv. Om jag stämmer och får laglotten nu. Får jag resterande hälft av min arvslott när min styvfar går bort, eller får jag nöja mig med laglotten?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att arvet efter din mor, enligt hennes testamente, ska tillfalla din styvfar och du därigenom måste vänta med att få ut ditt arv. Dock vill du få ut din laglott nu men undrar även om du är berättigad till att ärva efter din styvfar. Med denna tolkning som utgångspunkt så kommer jag att härefter att redogöra mitt svar och vad jag tror gäller i ditt fall.

Rätt att taga arv efter din mor

Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att arvet efter din mor tillfaller hennes efterlevande make, din styvfar, efter att hon har gått bort. Eftersom du inte är barn till din styvfar, s.k. bröstarvinge, så har du dock rätt att få ut din arvslott från din mor direkt efter hennes död (3:1 ÄB).

Om du är din mors enda bröstarvinge så är utgångspunkten att hela hennes kvarlåtenskap tillfaller dig (2:1 ÄB). Eftersom din mor har skrivit ett testamente som inskränker din rätt till arvet så gäller dock inte detta men trots testamentet så har du dock rätt att få ut din laglott, som minst. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7:1 ÄB).

Låt mig ge ett exempel på detta: om din mor lämnar efter sig 400 000 kronor och du är hennes enda bröstarvinge så är din arvslott 400 000 kronor och din laglott 200 000 kronor. Du har alltså rätt att få ut din laglott, även om arvet egentligen ska tillfalla din styvfar enligt din mors testamente.

Om du vill få ut din laglott direkt så ska du påkalla att testamentet jämkas. Detta måste du göra inom sex månader från det att du delgivits testamentet. Till skillnad från klander av testamente så behöver du som bröstarvinge inte väcka talan om jämkning. Det räcker att du tillkännager sitt anspråk till testamentstagaren, alltså din styvfar. Om du inte framställer ett sådant krav om jämkning inom sex månader så gäller testamentet även om det kränker din laglott (7:3 ÄB).

Rätt att taga arv efter din styvfar

Eftersom du inte är din styvfars bröstarvinge så har du ingen lagstadgad rätt att taga arv. Du kan välja att avstå din rätt att direkt få ut din laglott efter din mor, till förmån för din styvfar. Då kan du istället få ut din arvslott efter din mor när din styvfar har gått bort (3:9 ÄB).

I övrigt har du ingen rätt att ärva din styvfar.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1189)
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?
2021-05-22 Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93070)