Särskullsbarns laglott med ett testamenterat legat.

2021-03-27 i Särkullbarn
FRÅGA
HejVår pappa ha gått bort. Vi är 3syskon varav jag är makans särkullsbarn, alltså 2gemensamma barn och jag är styvbarn(ej adopterad av den avlidne)Pappa har även 2särkullsbarn som han inte haft någon kontakt med.Bouppteckningen är på gång och den avlidnes giftorättsgods är 460000.Nu är frågan hur mycket belopp skall dessa särkullbarn få.?Pappa och mamma har ett inbördes testamente"Av den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla all kvarlåtenskap. vår vilja är att den av oss som efterlever den andre skall ha möjlighet att bo kvar i vår gemensamma bostad med tillhörande egendom. Att våra gemensamma bröstarvingar A,B och C enligt lag få ut sitt arv först efter vår bådas frånfälle."Det är här som är frågan då jag nämns som en av bröstarvingarna. Kommer jag också kunna få ärva pappa? De gifte sig när jag var 3årgammal och fick pappas efternamn men blev dock ej adopterad.I testamentet nämner pappa "min vilja är att min maka xxxx tilldelas hela 1/1 den gemensamma bostaden med tillhörande egendom.Innebär detta att lägenheten värde skall inte räknas med i laglotten som särkullbarnen skall få? För om jag förstår det rätt så är lägenheten mammas egen egendom.Vi vill bara veta hur mycket dessa särkullbarn skall få. Vill lugna mamma då hon tror att hon skall tvingas lämna sin lägenhet.Mvh makans särkullbarn
SVAR

Hej, och tack för att ni valde Lawline med er fråga!

Det rör sig totalt om 5 barn, varav 2 av er är gemensamma, 2 är er fars särkullbarn, och sedan du som är makens barn.

Hade arvet fördelats enligt reglerna i lagen så hade endast din fars bröstarvingarna varit arvsberättigade,, 2:1 Ärvdabalk. Det innebär endast de avkomlingar som juridisk sätt din far var fader till. Om du ej var adopterad av fadern, räknas du tyvärr inte till en av dem och kan därför inte ärva från din fader. Eftersom det finns ett testamente, så blir testamentet huvudregleringen för arvskiftet. Enligt testamentet ska makan ärva allt med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken ska tills dess att hon går bort, och att arvet fördelas först efter det. Det innebär vidare att du som makans barn kan ärva genom din fader på det sätt som testamentet påkallar. Så först efter båda föräldrarna avlidit skulle det gemensamma arvet fördelas mellan er tre.

De två särkullbarnen har dock rätt till sin laglott, 7:1 Ärvdabalken. Den uppgår till 50% av den normala arvslotten, givet ett normalt arvskifte utan testamente.

I ett vanligt arvskifte hade din fars arv delats på 4 arvingar (två särkullbarnen, dina två syskon) med ett belopp på 115,000 kr var. laglotten utgör då 57,500 kr.

De två särkullbarnen har således en laglig rätt till 57,500 kr var eller 115,000kr oberoende om det finns ett testamente eller inte.

Ang frågan om lägenheten - så stämmer det delvis. Eftersom dödsboet inte skiftats när laglotten delas ut, är lägenheten inte i teknisk mening din mors förens efter laglotten är utdelad. Däremot finns det en inbördes prioriteringsordning utifrån vilken egendom laglotten ska utgå från. D.v.s enligt 7:3 Ärvdabalken så ska laglotten främst utgöra den egendom som är universell, alltså som tilldelas er alla lika. I och med att testamenten uttryckligen ger er mor rätt till lägenheten, så utgör det ett legat. Endast om dödsboet inte räcker till måste legatarien dela med sig om sitt legat - i detta fall lägenheten.

Hoppas det besvarade dina frågor! Tveka inte att skriva till oss igen om du har en ytterligare fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?