Särskullbarns rätt till efterarv samt arv

2017-07-05 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vad gäller i följande? Min make har avlidit. Vi hade inga gemensamma barn. Han hade en dotter från ett tidigare äktenskap. När mamman avled ärvde inte dottern någonting. Min make ärvde allt. Dom hade ett hus ihop.Nu ska dottern ha ut det hon är brättigad till efter båda föräldrarna. Min make och jag hade ett hus ihop. Vad gäller???Hur räknas allt ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga sorgen!

Reglerna om arv regleras i ärvdabalken (1958:637), ÄB.

När din mans förra fru dog gjordes en bodelning där hennes kvarlåtenskap räknades ut, enligt 9 kap 1 § ÄktB. När en bodelning sker så räknar man ut båda makarnas egendom. Eftersom makarna hade ett gemensamt barn fick din man ärva sin tidigare fru före deras gemensamma barn enligt 3 kap 1 § ÄB. Din man fick alltså sin tidigare frus kvarlåtenskap(som då är det deras gemensamma barn har rätt till från sin mor) + hans egna del i bodelningen. Av detta räknar man: hennes del/totala beloppet din man fick= kvot till efterarv, detta framgår av 3 kap 2 § st 3 ÄB. Din man fick fri förfoganderätt(rätt att göra i princip vad man vill förutom att testamentera bort arvet) över hans tidigare frus kvarlåtenskap vilket betyder att han kanske inte hade kvar det exakta belopp som deras barn skulle fått om hon fick ut arvet direkt när hennes mamma dog. Därför använder man sig av den där kvoten och räknar ut en procent från det hennes pappa lämnade efter sig, vilket sker innan du och han genomgått en bodelning enligt 3 kap 6 § ÄB. Den delen är alltså först arvet från hennes mamma. Sedan har hon även rätt till arv från sin pappa.

Om din man inte testamenterat exempelvis huset på dig/skrivit att du ska få bo kvar där så länge du vill så kan ni bli tvungna att sälja huset för att hans dotter ska få ut sitt arv. OM inte hon enligt 3 kap 1 § och 3 kap 9 § ÄB väljer att avstå sitt arv till förmån för dig. Då ärver du din make som om hans dotter var din egna. När du sedan går bort ärver hon sin pappa efter dig. Hon kan självklart låta dig bo kvar ändå. Men hon äger då hälften av huset.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänligen

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98658)