Särskullbarns rätt att ärva sin far

2016-05-03 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa har gift om sig med en ny fru inte min mamma allt står på han ock henne hon har tre barn hur blir arvet när han dör hur ärver jag
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om bodelning och arv efter gifta makar finns främst i Ärvdabalken, som du kan hitta här, men också i äktenskapsbalken, se här.

Eftersom de är gifta har det ingen betydelse vem av din far och hans nya fru som står som ägare på en viss sak, så länge det inte finns någon egendom som är enskild. Eftersom egendomen, som du skriver, står på båda makar finns det i vart fall ingen enskild egendom i detta fall, utan all egendom blir då giftorättsgods, äktenskapsbalken 7 kap 1 §.

Om din far skulle avlida kommer hans och hans frus egendom att delas lika. Det som finns kvar efter att eventuella skulder avräknats kommer då att delas upp med 50 % för vardera part, äktenskapsbalken 11 kap 3 §. Hälften kommer att gå till din fars nya fru, hälften kommer att gå till din fars arvingar. Du är i form av barn till din far hans närmsta arvinge, då du är vad som i lagen kallas bröstarvinge, se ärvdabalken 2 kap 1§. Om du inte har några syskon och således är ensam bröstarvinge kommer du då att ärva hela din fars kvarlåtenskap, alltså hälften av all den egendom som din far och hans nya fru äger.

I vanliga fall gäller att make ärver egendom med försteg, dvs. att efterlevande make ärver den avlidne maken framför bröstarvingar, ärvdabalken 3 kap 1 § första meningen. Detta gäller dock under förutsättning att arvingen är ett gemensamt barn till makarna, alltså bröstarvinge inte bara till den avlidne utan också till den efterlevande maken. I detta fall är du ju bara bröstarvinge till din far och inte till din fars nya fru. Du är således ett vad som i juridiken kallas särkullbarn. Här gäller inte regeln om makes rätt att ärva med försteg, utan ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång. I detta fall har du således rätt att få ut ditt arv på en gång när din far gått bort. Detta stadgas i ärvdabalken 3 kap 1 § andra meningen.

Om din far avlider innan hans nya fru kommer således boet att delas upp mellan dem, med hälften av tillgångarna till din fars nya fru och hälften till din fars arvingar. Du som bröstarvinge ärver hela din fars kvarlåtenskap, förutsatt att du är hans enda barn. Resterande halva får din fars gamla fru, då det utgör hennes giftorättsandel. Hennes tre barn får sedan ärva henne när hon går bort.

Om din fars nya fru skulle avlida före din far kommer bodelningen att gå till på liknande sätt. Då är det istället din fars nya frus barn som får dela på hälften av boet och din far får resterande halva. När han sedan går bort kommer du som bröstarvinge till honom att ärva honom.

Lycka till framöver!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll