Särlevnadsintyg vid äktenskapskillnad

2015-02-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Min far är senildement och bor pa vårdhem for dementa. Hans fru (sedan 10 år tillbaka) vill skilja sig. Hon vill yrka särlevnad då min far inte bott i deras genemsamma bostad under de senaste två åren (pga demens). Det finns inga fullmakter, inte heller god man eller förvaltare for min far. Anses det att makarna har levt separat i detta fall; dvs accepteras ett särlevnadsintyg under dessa omständigheter?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Enligt Äktenskapsbalken 5 kap. 4 § kan äktenskapsskillnad (det man till vardags kallar för skilsmässa) ske utan betänketid om makarna har levt åtskilda sedan minst två år. Betänketid löper annars som huvudregel om makarna har gemensamma minderåriga barn, eller om bara den ena maken vill skiljas.

I lagtexten framgår inte mer än att makarna ska ha levt isär under minst två år. Om man tittar på lagens förarbeten så anges att paragrafen är tillämplig oavsett orsaken till särlevnaden, man säger att "orsaken till särlevnaden saknar betydelse". (se prop. 1973:32 s. 143). Är din far folkbokförd på vårdhemmet så brukar utdrag ur folkbokföringen som visar att makarna varit folkbokförda på olika adresser de senaste två åren godtas som s.k. särlevnadsintyg. I annat fall får frun bevisbördan för särlevnaden om din pappa (eller hans ombud) skulle förneka särlevnad. Kan den inte bevisas löper betänketid innan äktenskapsskillnad.

Med tanke på uttalandet i förarbetena att orsaken till särlevnaden saknar betydelse och att din far bevisligen bott på vårdhemmet och hans fru på annat ställe under minst två år kommer särlevnad mest troligt att godkännas så länge din far inte protesterar.

Vänligen,


Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (931)
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige
2020-07-22 Frågor om engagemangsbesked vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82582)