Särlevnadsintyg vid äktenskapskillnad

Hej,

Min far är senildement och bor pa vårdhem for dementa. Hans fru (sedan 10 år tillbaka) vill skilja sig. Hon vill yrka särlevnad då min far inte bott i deras genemsamma bostad under de senaste två åren (pga demens). Det finns inga fullmakter, inte heller god man eller förvaltare for min far.

Anses det att makarna har levt separat i detta fall; dvs accepteras ett särlevnadsintyg under dessa omständigheter?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt Äktenskapsbalken 5 kap. 4 § kan äktenskapsskillnad (det man till vardags kallar för skilsmässa) ske utan betänketid om makarna har levt åtskilda sedan minst två år. Betänketid löper annars som huvudregel om makarna har gemensamma minderåriga barn, eller om bara den ena maken vill skiljas.

I lagtexten framgår inte mer än att makarna ska ha levt isär under minst två år. Om man tittar på lagens förarbeten så anges att paragrafen är tillämplig oavsett orsaken till särlevnaden, man säger att "orsaken till särlevnaden saknar betydelse". (se prop. 1973:32 s. 143). Är din far folkbokförd på vårdhemmet så brukar utdrag ur folkbokföringen som visar att makarna varit folkbokförda på olika adresser de senaste två åren godtas som s.k. särlevnadsintyg. I annat fall får frun bevisbördan för särlevnaden om din pappa (eller hans ombud) skulle förneka särlevnad. Kan den inte bevisas löper betänketid innan äktenskapsskillnad.

Med tanke på uttalandet i förarbetena att orsaken till särlevnaden saknar betydelse och att din far bevisligen bott på vårdhemmet och hans fru på annat ställe under minst två år kommer särlevnad mest troligt att godkännas så länge din far inte protesterar.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000