Särkullsbarns rätt till giftorättsgods

2020-12-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min man är gifta sedan 30 år tillbaka. Jag har 1 son och han har 2 döttrar sedan tidigare men inga gemensamma barn. Vi har en bostadsrätt som vi står hälften var för. Jag har äktenskapsförord på en viss summa som var ett avgångsvederlag från mitt tidigare arbete som, jag blev uppsagd från. Vi har en del pengar på banken och vår lägenhet är värd cirka 1,5 miljoner. Min fråga är, ärver jag hälften av hans egendom och barnen hälften av hans egendom? Det vill säga att de får ca 375 000 för lgh och 1/4 av våra gemensamma pengar på banken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar över vad din mans särkullsbarn har för rätt att ärva. Denna fråga besvaras med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB).

Bodelning:

När en make avlider så ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB), och i bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Det framgår att det finns vissa gemensamma tillgångar, som en lägenhet och tillgångar på banken. Detta utgör giftorättsgods (eftersom det inte utgör enskild egendom), och ska därför delas lika mellan er makar i en bodelning. Av din fråga tolkar jag även att det finns enskild egendom i form av ditt avgångsvederlag. Om denna egendom är enskild på grund av ett villkor i testamente, arv eller gåva så ska egendomen inte tas med i bodelningen vilket innebär att din makes barn inte kommer kunna ta del av det.

Makes arvsrätt:

Huvudregeln eftersom du och din man är gifta är att om din man avlider har du som efterlevande maka rätt till arvet efter den avlidne maken före gemensamma barn.

Eftersom ni dock saknar gemensamma barn kommer din mans barn ha rätt att direkt få ut sitt arv från deras avlidne pappa (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Möjligheteten finns för barnen att avstå från att få ut arvet direkt och först låta dig som efterlevande maka få arvet. De kommer i så fall tilldelas arvet efter sin pappa först när du har avlidit (3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB).

"Basbeloppsregeln":

Om din makes barn väljer att ta ut sitt arv efter sin pappa direkt så finns det en regel som brukar benämnas "basbeloppsregeln". Denna regel är till för att skydda den efterlevande maken ekonomiskt. Regeln innebär att du som den efterlevande maken har rätt att få ut egendom till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300). Detta gäller dock bara om den efterlevande maken inte har enskild egendom som uppgår till det värdet, eller om efterlevande make redan genom bodelningen har tilldelats egendom till ett sådant värde (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Sammanfattningsvis:

Din makes egna barn har som särkullsbarn rätt att direkt ärva deras del av arvet när deras pappa avlider. I en bodelning skulle din make tilldelas hälften av era gemensamma tillgångar vilket innebär att hans två barn har rätt att dela lika på det. Är er lägenhet värd 1,5 miljoner kr har därmed din makes barn rätt till 375 000 kr var precis som du säger.

Dock måste du fått din "basbeloppskvot" uppfylld för att det ska kunna ske men 4 prisbasbelopp är år 2020 189 200 kr vilket ryms inom din del av bodelningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Tova Backman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91413)