Särkullsbarns rätt till efterarv

2020-01-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far gifte om sig och jag fick en halv syster ,när min far dog så sa min bror och jag att hon kunde bo kvar i villan, så vi tar ut vårat arv när hon flyttar och nu för 2 år sen flyttade hon men enligt dom så skulle inte min bror och jag få ut vårat arv , huset såldes för 1,4 miljoner .Har vi inte rätt att få något arv .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Eftersom att du och din bror inte har samma mamma och pappa som er halvsyster utgör ni enligt lagen s.k. särkullsbarn (barn från er fars tidigare förhållande). Huvudregeln är att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter den bortgångna föräldern, medan makars gemensamma barn, alltså er halvsyster måste vänta tills dess att hennes mor går bort för att hon ska få ut arvet efter er far, se 3 kap. 1§ 1st ÄB

Särkullbarn har dock en möjlighet att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap. 9§ ÄB. Styvföräldern ärver då den avlidnas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne får göra i princip vad den vill med arvet, förutom att testamentera bort det. Särkullbarnet/ särkullsbarnen som avstått sitt arv till förmån för den efterlevande maken får då ut sitt arv efter sin förälder först när styvföräldern avlider i form av ett s.k. efterarv. Troligt är nog att ert "avstående" har betraktats som ett avstående enligt 3 kap. 9§ ÄB . Om så är fallet har du och din bror rätt att få ut ert arv efter er far först när den efterlevande maken (alltså er styvmor) avlider, se 3 kap. 2§ ÄB . Huvudregeln är att hälften av tillgångarna anses vara den först bortgångna makens (er fars) och andra hälften efterlevande makens (er styvmors), se 3 kap. 2§ 1st ÄB. Innan arvet efter er styvmor ska delas mellan hennes arvingar ska ni med efterarvsrätt (du, din bror och din syster) erhålla arvet efter er far. Hur stort efterarv ni kommer att erhålla efter er far bestäms efter en beräkning med kvotdelar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh

Fick du svar på din fråga?