Särkullsbarns rätt till efterarv

2018-01-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Vår far avled för 1½ år sedan och han var då omgift med en ny fru. Tillsammans hade de inga barn och hon har heller inga övriga arvingar(syskon eller barn ) Vid arvskiftet tillföll hälften av tillgångarna (bankmedel,aktier) makan medan den andra hälften delades mellan oss 3 särkullbarn.Det gemensamma huset tillföll makan enligt separat testamente. Nu har makan avlidit och min egentliga fråga är :Har vi särkullbarn rätt till sk. efterarv ? Hur mycket i så fall ? Vid bouppteckningen noterades att ev. överskott från fastighetsförsäljningen skulle tillfalla oss särkullbarn vid makans frånfälle. Fastigheten är såld och det blev ett litet överskott. Men, den stora frågan är , har vi någon arvsrätt till den stora summa pengar som makan ärvde efter vår far?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

När din far avled gjordes det en bodelning enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken, vilket innebar att giftorättsgodset delades lika mellan din far och hans fru. Det som tillföll makan vid bodelningen är således inte arv efter er far utan det hon har rätt vid upplösning av äktenskapet när den ene maken dör, det vill säga hennes bodelningsandel. Detta har ni således inte rätt till som efterarv. Detta är en viktigt distinktion eftersom det är skillnad mellan arv och bodelning. Det som tillföll makan vid bodelningen kan ni inte ärva eftersom hon inte har ärvt något av er far. För när det finns särkullsbarn och inga gemensamma barn ärver inte efterlevande maken något om det inte finns något testamenterat till denne.

Testamente

De gånger efterlevande make ärver är om det finns ett testamente som föreskriver att avlidnes kvarlåtenskap ska gå till den efterlevande maken. Då har särkullsbarnen alltid rätt att ta ut sin laglott som är hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Resterande del av arvslotten har således gått till den efterlevande maken. Detta kan särkullsbarnen få i efterarv om testamentet föreskriver att den efterlevande maken har erhållit detta med fri förfoganderätt. Annars har den efterlevande maken ärvt den delen av arvslotten och något efterarv kan inte särkullsbarnen få ut. Rätten till efterarv är således beroende av att det föreskrivits i testamentet eftersom lagen endast säkerställer laglott och inte arvslotten.

Avstående från arv

Annat fall är om särkullsbarnen avstår sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken. Då avstår särkullsbarnet hela sin arvslott som denne sedan får ut vid den efterlevande makes död som efterarv. Detta är dock inte tillämpligt i ert fall eftersom ni har tagit ut ert arv redan.

Sammanfattning

Således tolkar jag det som att ni har fått ut er arvslott vid er fars död och det inte finns ett testamente utöver det angående huset som föreskriver någon rätt till efterarv. Detta innebär att ni inte har rätt till efterarv från den avlidne makan utöver det ni fått vid försäljning av huset.

När makan är avliden och denne inte har ett testamente träder den legala arvsordningen enligt 2 kap. ärvdabalken in. Om ingen enligt den legala arvsordningen är i livet hamnar kvarlåtenskapen i sista hand hos allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ärvdabalken. Omständigheten att makan inte har några arvingar gör att ni inte har anspråk på hennes kvarlåtenskap utan detta ska således gå till allmänna arvsfonden.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98676)