Särkullbarns rätt till arv

2018-10-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är särkullbarn och min biologiska mamma har nu gått bort, hon är gift och maken lever. Hur ska jag gära för att få ut mitt arv efter mamma?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln kring arv mellan makar, är att de i första hand ärver varandra enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB).Om det finns gemensamma barn, kommer barnen först att ta del av arvet då båda föräldrarna har avlidit.

Om det finns barn som inte är gemensamma (särkullbarn) blir situationen emellertid annorlunda. Ett särkullbarn har rätt att kräva ut sin del av arvet genast då föräldern avlider, enligt 3 kap 8 § ÄB. Det betyder att makens arvsrätt får stå tillbaka. Endast om särkullbarnet väljer att avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken, enligt 3 kap 9 § ÄB, kommer denna ha rätt att ärva. Maken har därefter rätt till arvet med en sk. fri förfoganderätt. Särkullbarnets arvsrätt kommer att ta sig formen av ett efterarv då även den efterlevande maken avlider.

Som din mammas barn är du även hennes bröstarvinge och kommer att vara först i arvsordningen. Detta innebär att du i första hand kommer att ärva hennes kvarlåtenskap. Din mammas make kan endast ärva henne om du väljer att avstå från arvet till förmån för honom. Vad detta innebär är att du då istället för att ärva i detta skede, kommer att ta del av din mors arv då hennes make har avlidit.

Värt att observera är att det ekonomiska värdet av ditt arv i detta fall kan vara större eller mindre än om du hade ärvt din mamma direkt. Efterarvet utgörs av en kvotdel som ska motsvara andelen som arvet utgjorde i förhållande till den totala förmögenhetsmassan. Beroende på hur maken har hand om hennes kvarlåtenskap kan det reella ekonomiska värdet variera eftersom maken genom den fria förfoganderätten i princip kan använda arvet som han vill. Den enda begränsningen ligger i att arvet inte kan testamenteras eller ges bort i gåva.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (890)
2019-03-13 Boende när särkullsbarn har rätt till sin laglott
2019-03-13 Kan man skriva ett sparkonto som enskild egendom?
2019-03-12 Särkullbarns arvsrätt
2019-03-09 Kan förälder göra sitt barn arvslös?

Alla besvarade frågor (66923)