Särkullsbarns rätt till arv

2016-10-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Om min man överlåter till mig sina 50% av bostadsrätten som vi äger tillsammans (genom gåva eller bodelning ) kan det hända att hans särkullbarn får ändå en del av den i framtiden eftersom överlåtelsen inkräktar på laglotten och urholkat särkullbarnets rätt till arv efter sin förälder. Är det möjligt att skydda gemensamt barn från sådana konsekvenser?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!

Det är fullt tillåtet att överlåta bostaden till dig, detta kan särkullsbarnen inte göra något åt.

Att överlåta bostaden till dig kan förvisso ge dig ett bättre skydd för egendomen i sig men det kommer inte i någon större utsträckning påverka särkullbarnens laglott/arvslott.

Om din make skulle gå bort så kommen en bodelning att ske. Det totala värdet på ert giftorättsgods kommer att delas upp lika mellan er.

Huvudregeln för barn är att de får ut sin arvslott, vilket är hela kvarlåtenskapen från den som gått bort uppdelat på hur många barn det är. Är det barn som är era gemensamma kommer du att ta över egendomen med fri förfoganderätt tills du går bort medans särkullbarn har rätt att få ut sin andel av kvarlåtenskapen direkt. Ärvdabalken 2:1, Ärvdabalken 3:1.

Om din make väljer att testamentera bort sin egendom så har barnen ändå rätt till sin laglott vilket är hälften av deras arvslott. Har din man 2 barn blir arvslotten 1/2 av kvarlåtenskapen och laglotten 1/4 av kvarlåtenskapen. Ärvdabalken 7:1 . Denna andel har hans barn alltid rätt att få ut.

Om bostaden står på dig kommer den att räknas som giftorättsgods såvida ni inte upprättar ett äktenskapsförord om att den ska vara din enskilda egendom.

Vid en bodelning kommer bostaden alltså som huvudregel att räknas in i ert totala giftorättsgods som sedan ska fördelas mellan er. Äktenskapsbalken 9:1. Om ditt giftorättsgods överstiger din makes kan du behöva skjuta över egendom för att ert giftorättsgods ska bli jämt fördelat, i praktiken blir denna paragraf dock endast relevant om särkullsbarnen inte kan få ut sin arvslott/laglott ur den egendom din make hade vid dödsfallet. Äktenskapsbalken 11:9. Alltså - om din makes egendom inte räcker till så kan du behöva föra över egendom eller betala den mellanskillnad som krävs för att ert giftorättsgods ska bli jämt fördelat. Särkullsbarnen kommer dock inte kunna kräva att ta över bostaden.

Observera att en arvinge som huvudregel ärver hela sin arvslott, alltså hela kvarlåtenskapen. Om din make vill att särkullsbarnet endast ska få sin laglott måste han testamentera bort sin kvarlåtenskap.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll