Särkullsbarns rätt till arv

2016-09-18 i Särkullbarn
FRÅGA
yyy har två barn i ett anat förhålla vi har inga barn gemensamt.Vi skall skriva ett äktenskapsförord som lyder:Vi, xxx och yyy som äräkta makar, avtalar genom detta äktenskapsförord att följande egendom,liksom avkastningen av denna egendom och vad som kan komma att träda idess ställe, vari den andra maken således ej skall ha giftorätt:Samtliga av yyy vid tidpunkten ägda fonder i xx.Min fråga är vem ärver yyy fonder om yyy avlider.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så gäller det ett gift par utan gemensamma barn, men där ena maken har ett barn sedan tidigare. Äktenskapsförord är skrivet mellan makarna, att viss egendom ska vara enskild och alltså inte ingå i bodelningen. Vad jag förstår så undrar du vem som ärver den enskilda egendomen?

Vid en makes bortgång ska alltid en bodelning göras. Då fördelas all egendom som parterna hade gemensamt. Enskild egendom, såsom aktierna i din fråga, delas inte i bodelningen om de utgör enskild egendom.

Efter att bodelningen är gjord ska egendomen fördelas till arvingarna.

Finns det inget testamente skrivet, kommer yyys särkullbarn att ärva allt som yyy lämnar efter sig, (däribland aktierna). Detta framgår i 3:1 ärvdabalken (ÄB).

I samma bestämmelse framgår också att den efterlevande maken, xxx kan ärva yyy om yyys särkullbarn väljer att avstå sitt arv till xxx enligt 3:9 ÄB. Om särkullbarnet väljer att avstå arvet till förmån för xxx har särkullbarnet senare rätt till efterarv när xxx går bort, till den del som yyy efterlämnade

Jag hoppas att du känner att mitt svar är begripligt och att du fått svar på det du frågade efter.

Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer så ska vi hjälpa dig vidare så gott vi kan!

Ha en bra dag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1164)
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv
2021-03-31 Påverkar arvtagarens familjesituation arvsrätten?

Alla besvarade frågor (91059)