Särkullsbarns rätt att få ut sitt arv direkt

2017-06-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Har två vuxna döttrar, testamente finns. Är gift i Gambia sen tre år. Om vi registrerar äktenskapet i Sverige vem ärver mig o hur fördelas arvet. Min man har inga egna barn. Jag har hus i Gambia, annars bara lite pengar.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den framförallt handlar om hur arvsordningen kommer se ut, då ni registrerar ert äktenskap här i Sverige. Viktigt för dig att komma ihåg är först och främst att en stor del av din och din makes egendom kommer slås ihop och räknas som giftorättsgods när ni registrerar ert giftermål i Sverige. Värdet av denna egendom kommer sedan enligt huvudregeln vid den första makens dödsfall att delas lika mellan er båda (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Här finns sedan ett skydd för den efterlevande maken. Denne har nämligen alltid en rätt att få ut ett värde av kvarlåtenskapen på fyra prisbasbelopp (3 kap 1 § andra stycket ärvdabalken). Ett prisbasbelopp är år 2017 bestämt till 44 800 kr. Får den efterlevande maken ut detta redan efter bodelningen, har denne inte rätt till något arv, när den först avlidne endast har barn utanför giftermålet (särkullsbarn).

Är det så att den först avlidne maken inte har några barn kommer hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detsamma gäller dock inte då den först avlidne maken efterlämnar särkullsbarn. Dina två särkullsbarn har alltså en relativt stark arvsmässig ställning. Då de är särkullsbarn kommer de nämligen, trots att ni är gifta, ha en rätt att få ut sitt arv direkt och därmed ärva före din make (3 kap 1 § första stycket ärvdabalken). Dina barn har dock en möjlighet att avstå sitt arv till förmån för din make om de skulle vilja (3 kap 9 § ärvdabalken).

I din fråga nämner du att det finns ett testamente. Gällande detta kan det vara viktigt att komma ihåg att dina två barn alltid har rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten från dig (7 kap 1 § ärvdabalken). Denna del går inte att testamentera bort.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97674)