Särkullsbarns och styvfars arvsrätt

Min mor har gått bort och hon var gift med en man som inte är min far. Vid bouppteckningen hävdade hennes man att jag skall lämna hela kvarlåtenskapen till honom. Han yrkar på rätten till att sitta i orubbat bo, vad menas med det? Vad har jag för rättigheter till min mors arv som enda bröstarvinge? Det finns en fastighet av värde i dödsboet. Vad har hennes man för rätt till arvet?

Tack på för hand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du är din mors dotter så är du att anse som hennes avkomling och därmed närmaste arvinge i egenskap av bröstarvinge, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 2:1 första stycket. Som utgångspunkt ska kvarlåtenskapen efter din mor tillfalla hennes efterlevande make. Eftersom hon dock efterlämnar dig som bröstarvinge, och du inte är den efterlevande makens bröstarvinge, så har du rätt att få ut din arvslott direkt (Ärvdabalk 3:1 första stycket). Din styvfar kan därför inte hävda att han sitter i orubbat bo, som avser att arvingar ska vänta ut båda sina föräldrar innan de får ut sitt arv.

Din styvfar har dock rätt att ur kvarlåtenskapen efter din mor, så långt den räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom som han har fått vid bodelningen eller vad han hade som enskild egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp beräknat enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110) 2:6-7 som gällde vid dödsfallet (Ärvdabalk 3:1 andra stycket). Denna regel blir dock oftast endast aktuell i de fall där den kvarlevande maken har fått ytterst lite egendom vid bodelningen och saknar enskild egendom. Det prisbasbelopp som gäller för år 2015 är 44 500 kronor, vilket innebär att din styvfar har rätt till 44 500 kronor * 4 = 178 000 kronor.

Din styvfar har dock möjlighet att få kvarlåtenskapen efter din mor om du avstår från din rätt (Ärvdabalk 3:1 första stycket). Det innebär att du istället får rätt att ta del i din styvfars bo i samband med när han går bort, vilket annars inte hade varit fallet (Ärvdabalk 3:9). Utifall att du på detta vis skjuter upp din rätt så tillfaller hälften av din styvfars kvarlåtenskap dig (Ärvdabalk 3:2 första stycket). Notera att om du endast avstår från en del av din arvslott från din mor till förmån för din styvfar så minskas din andel i din styvfars bo i motsvarande mån (Ärvdabalk 3:2 andra stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”