Särkullsbarns efterarvsrätt

2016-04-21 i Efterarv
FRÅGA
Min far gick nyligen bort och en bouppteckningsman påstår att min halvsyster har rätt till en fjärdedel av min pappas pengar. Han har mer pengar nu än vad som fanns vid vår mammas bortgång.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Av din fråga så förstår jag att du och din halvsyster hade samma mor. Vid er mors bortgång har då din halvsyster inte tagit ut sitt arv. Särkullbarn, i detta fall din halvsyster, har den rätten att direkt efter sin förälders död få ut sitt arv. Men enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken (1958:537) kan vid den först avlidna makens död bröstarvinge till denne men inte till den efterlevande maken (särkullsbarn) avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Bröstarvingen, i detta fall din halvsyster, har då en efterarvsrätt efter att den efterlevande maken går bort enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § ärvdabalken, dvs. en form av uppskjuten arvsrätt. Det är dock viktigt att avståendet av särkullsbarnet uttryckligen görs till förmån för den efterlevande maken, i detta fall ska det ha gjorts för din far. Skulle det inte vara formulerat som ett sådant avstående kan efterarvsrätten gå förlorad.

Om din halvsyster har avstått sin arvsrätt efter er mor till förmån för din far så har er far ärvt hennes arvslott med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att han inte kan testamentera bort denna. Efter din fars bortgång har din halvsyster då rätt att få erhålla denna arvslott.

Efterarvet för särkullsbarn beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassa som den sist avlidna maken efterlämnar. Kvotdelen beräknas genom att den lott som den efterlevande maken ärver efter den först avlidne maken med fri förfoganderätt delas med hela den förmögenhetsmassa som den efterlevande maken efterlämnar. Det innebär om den efterlevande makens förmögenhet har ökat efter det att den första maken avlidit leder det till att den arvslott särkullsbarnet ska erhålla blir större än den den arvslott som den sist avlidne maken erhöll från den först avlidne.

Av frågan framgår det inte om det finns ett testamente som kan ha lett till att bröstarvingars arvsrätt kan ha förfördelats till viss del. Annars gäller det att bröstarvingar ärver sina föräldrar i lika delar enligt 2 kap 1 §. 2 st. ärvdabalken. Er mors kvarlåtenskap ska du och din halvsyster ärva i lika stora delar; hälften var om inga andra syskon finns. Enligt 7 kap 1 § ärvdabalken gäller det vidare att hälften av en förälders kvarlåtenskap utgör bröstarvingars laglott, en rätt som går före testamente. Av frågan uppfattar jag det som att er mors kvarlåtenskap i sin helhet tillföll din far efter hennes bortgång. Efter din fars bortgång ska den del han erhöll i arv från er mor delas lika mellan dig och din syster. Om din fars kvarlåtenskap utgör 100 % antas det då att 50 % av hans kvarlåtenskap utgörs av den arv han erhöll från er mor med fri förfoganderätt. Denna 50 % ska sedan delas lika mellan dig och din halvsyster, din syster arvslott blir därmed 25 %. Det bouppteckningsmannen har sagt till dig är därmed riktigt om kvarlåtenskapen har fördelats enligt reglerna i ärvdabalken.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (748)
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?
2021-01-12 Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?
2021-01-05 Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?
2021-01-03 Hur mycket ska var och en få i arv och vad händer med värdeökningarna?

Alla besvarade frågor (88119)