Särkullsbarns efterarv efter laglottsanspråk

2015-12-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur beräknas efterarvet då särkullbarn fått ut sin laglott? Förhållandena är sådana att den först avlidna makens särkullbarn fick ut sin laglott vid skiftet efter dennes död. Den efterlevande maken erhöll resten med fri förfoganderätt. Vid den efterlevande makens död finns dels gemensam bröstarvinge, dels särkullbarnet och fråga har uppstått om hur kvoterna kring efterarvet ska fördelas.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver allt från sin make enligt tredje kapitlet första paragrafen ärvdabalken (ÄB; se här). Särkullsbarn ska däremot ärva hela sin arvslott enligt samma paragraf.

De kan däremot avstå sig denna arvslott för att sedan få ta del i efterarvet av den efterlevande maken enligt tredje kapitlet nionde paragrafen ÄB (se här).

I detta fall verkar det däremot finnas ett testamente eftersom särkullsbarnet begärt sin laglott enligt sjunde kapitlet tredje paragrafen ÄB (se här).

Beroende på hur testamentet är utformat kan detta få olika konsekvenser. Det går att ärva egendom med full äganderätt och med fri förfoganderätt. Ärver någon med full äganderätt får mottagaren göra vad den vill med den ärvda egendomen. Ärver någon med fri förfoganderätt får mottagaren göra allt med egendomen förutom att testamentera bort den.

Gör testamentet så att mottagaren får det med fri äganderätt har särkullsbarnen rätt till efterarv beräknat på en kvotdel, de ska alltså inte få totalt mer eller mindre för att de begärt att få sin laglott vid sin förälders död. Blir egendomen ärvd med full äganderätt har särkullsbarn inte rätt till efterarv eftersom då ses det som egendom som den efterlevande maken fått från en källa som är oberoende av särkullsbarnens förälder.

Det går att jämföra med att testamentera bort sin egendom till någon annan än den efterlevande maken, endast makar kan ärva varandra med fri förfoganderätt. Ärver någon annan än en efterlevande make har testatorns bröstarvingar endast möjlighet att få sin laglott eftersom de som ärver gör det med full äganderätt.

Men gäller testamentet fri förfoganderätt har särkullsbarnen rätt till efterarv. Står det inget om det i testamentet antas det vara med fri förfoganderätt.

Vänligen,
Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86940)