särkullsbarn rätt till arv före kvarlevande make

2020-05-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Har en bekant som ställts inför en svår bodelning. Hon och hennes man stod som hälftenägare på de två hus de ägde. Ett hus i Tärnaby och ett hus i Spanien. Särkullsbarnen överklagade testamentet och ta boutredningsman. Denna kör endast på särkullsbarnens linje. I bouppteckningen tog med detsamma inte upp jämkningsregeln, dock har den skrivits in i efterhand. Hur fördelas arv (laglott) till särkullsbarnen om respektive make/maka är hälftenägare till allt? Min vän har uppfattat att de 2 särkullsbarnen anser sig ha rätten till allt arv efter fadern och makan ingenting. Så ett svar vore intressant.
SVAR

hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår frågan som sådant att du är nyfiken på om kvarlevande make har rätt att ärva före särkullsbarn, eller om särkullsbarn har rätt till allt arv efter död make. jag kommer endast att utgå från generella regler och den information jag har blivit given. Återfinns det andra parametrar eller omständigheter som inte anges här, kan resultatet bli annorlunda. För att finna svaret vänder vi oss till Ärvdabalken (ÄB).

Vem får ärva först? - Eftersom det återfinns särkullsbarn så är dem, enligt lag, de enda rättmätiga arvingarna till faderns arv. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Enligt 3 kap 1 § ÄB har särkullsbarn rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns död, varav de har företräde framför andra barn eller andra som är berättigade till arv.

Särkullsbarnens rätt till att ta ut arv direkt kan krocka med kvarlevande makes rätt till arv. Detta innebär i sin tur att kvarlevande make har rätt att ärva motsvarande minimi fyra basbelopp enligt 3 kap 1 § ÄB, vilket idag är motsvarande 47 300 kr x 4 = 189 200 kr. Detta dock under förutsättning att kvarlevande makes enskilda egendom och hennes del av bodelningen inte motsvarar dessa 189 200 kr eller mer, 3 kap 1 § 2 stycket ÄB. Om enskild egendom + 50 % av giftorättsgodset eller någon av delarna var för sig motsvarar 189 200 kr, har alltså kvarlevande make inte rätt att ärva.

*Dock genom testamente är det fullt möjligt att kringgå dessa regleringar till en viss grad. Se 12 kap Ärvdabalken för verkan av testamente och 7 kap 3 § ÄB för barns möjlighet att jämka testamente.

Vad innebär detta för kvarlevande make? - Detta innebär då att 50 % av det totala giftorättsgodset till den avlidna, är så mycket som särkullsbarnen har rätt att ärva. Eftersom de har rätt till 50 % av det totala giftorättsgodset, har de i regel rätt till allt arv som kvarstår efter bodelning från faderns sida.

Men om kvarlevande makes egendom inte når upp till ett värde motsvarande 189 200 kr genom bodelning och enskild egendom, så har hon rätt att ärva motsvarande del av sin make så att hennes egendom + del av makens kvarlåtenskap blir lika med 189 200 kr. Det innebär i slutändan att särkullsbarnen har rätt att ärva allt, men att kvarlevande kan ha rätt till viss del av arvet om förutsättningarna i 3 kap 1 § ÄB 2 stycket är uppfyllt.

hoppas detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1141)
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89693)