Särkullsbarn rätt till arv

2016-04-05 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag och min man är gifta och har ett gemensamt barn. Min man har två barn från ett tidigare äktenskap.Jag och min man äger ett hus 50/50 och jag undrar nu vad som händer med huset om han går bort? Vem ärver och hur delas det? Hur gör jag för att slippa hamna i ekomonisk knipa om jag skulle vilja bo kvar i huset och äga det helt själv? Måste jag då lösa ut hans barn (särkullsbarnen)?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din man går bort är utgångspunkten att en bodelning ska göras, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Vid bodelningen lägger man samman makarnas gemensamma giftorättsgods och delar det lika mellan de två makarna, 10 kap. 1 § ÄktB samt 11 kap. 3 § ÄktB. Utefter din beskrivning i frågan utgår jag från att huset är klassificerat som giftorättsgods i den mening att det inte är enskild egendom, jämför 7 kap. 1 § ÄktB med 7 kap. 2 § ÄktB.

Vid en bodelning så kommer ni således att räkna samman allt giftorättsgods och sedan dela det på två. För att göra det lätt för oss så utgår jag från att du och din man har ett sammanlagt värde på ert giftorättsgods på 1 miljon kronor. Du kommer således att erhålla 500 000 kr med full äganderätt enligt bodelningen, och 500 000 kommer tillfalla din avlidne mans kvarlåtenskap. Eftersom din man har tre barn, varav två är särkullbarn så kommer arvsfördelningen att se ut som följande; din mans två särkullbarn har rätt att direkt få ut sin del av arvet från sin far, dvs. 1/3 var av 500 000 kr ≈ 167 000 kr, detta följer av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Ditt och din mans gemensamma barn har också rätt till 1/3 av 500 000 kr i arv, dock så tillfaller detta dig med fri förfoganderätt, dvs. du kan inte testamentera bort denna egendom. Ert gemensamma barn har då rätt till efterarv som motsvarar den kvotdel arvet från din man till dig utgör av din samlade förmögenhetsmassa, dvs. 167 000 kr av 667 000 kr ≈ 0,25 --> 25 %. Detta följer av 3 kap. 2 § ÄB.

Din mans två särkullbarn har alltså (enligt räkne-exemplet) rätt att få ut ca 167 000 kr var, totalt 334 000 kr, ur din mans kvarlåtenskap. Om det är så att det inte finns tillräckligt med likvida medel så kan det bli så att du kommer bli tvungen att lösa ut din mans särkullbarn så att de erhåller detta belopp. Dock kan dessa särkullbarn avstå från sin rätt att direkt ta ut sitt arv och istället vänta på att få efterarv, se 3 kap. 1 och 9 §§ ÄB.

Vad du även kan ha i beaktning är att den efterlevande maken alltid har rätt att få egendom ur den avlidne makens kvarlåtenskap till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet, 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. Detta innebär att du minimum har rätt att få ut 4 * 44 300 = 177 200 kr om din man skulle avlida. Denna regel inskränker på så väl er gemensamma bröstarvinges rätt till efterarv som din mans särkullbarns rätt till arv.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller ringa oss på telefonnummer 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91092)