Särkullsbarn och kvarlevande makes arvsrätt

2020-05-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mor 85 år har varit gift ca 5 år med en man som avled och har särkullbar. Det finns inga tillgångar annat än en gammal bil ca 5-8000:- samt pengar till begravning. har särkullbarnen rätt att plocka bort möbler från deras gemensamma bohag. Vad är min mammas rätt i detta fall, hon har dessutom bara garantipension
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår frågan som sådant att du undrar hur stor del av din mors egendom som hennes avlidna makes särkullsbarn har rätt att ta ut. Jag kommer endast att förhålla mig till den information jag har blivit delgiven, råder det andra förhållanden kan slutresultatet ändras. För att reda ut detta förhållande måste vi vända oss till Äktenskapsbalken (ÄKB) och Ärvdabalken (ÄB).

Hur mycket har man rätt att ärva? - 7 kap 1 § ÄKB anger att den egendom som make inte har undandragit som enskild egendom, ska anses som giftorättsgods. 7 kap 2 § ÄKB anger vad som är att anse som enskild egendom. Giftorättsgodset ska alltså ingå vid en bodelning vid en makes död eller vid skilsmässa, enligt 9 kap 1 § ÄKB och 10 kap 1 § ÄKB. Make har rätt att undandra egendom som är för personligt bruk från bodelning (kläder, mindre värd personlig egendom etc.) enligt 10 kap 2 § ÄKB.

Alla skulder den döde har ska betalas innan bodelning blir aktuell, enligt 11 kap 2 § ÄKB och 21 kap 4 § ÄB. Det som återstår efter undandraget av skulderna i giftorättsgods läggs ihop och delas sedan lika (50/50) enligt 11 kap 3 § ÄKB. Detta innebär då att all egendom som tillhört din mor och hennes avlidne make som inte är enskild egendom ska delas lika mellan de båda.

Vem får ärva först? - Eftersom det återfinns särkullsbarn så är dem, enligt lag, de enda rättmätiga arvingarna till faderns arv. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person (särkullsbarnen). Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Enligt 3 kap 1 § ÄB har särkullsbarn rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns död, varav de har företräde framför andra barn eller andra som är berättigade till arv.

Särkullsbarnens rätt till att ta ut arv direkt kan krocka med din mors rätt till arv. Modern din i sin tur har rätt att ärva motsvarande minimi fyra basbelopp enligt 3 kap 1 § ÄB, vilket idag är motsvarande 47 300 kr x 4 = 189 200 kr. Detta dock under förutsättning att din mors enskilda egendom och hennes del av bodelningen inte motsvarar dessa 189 200 kr, 3 kap 1 § 2 stycket ÄB. Om enskild egendom + 50 % av giftorättsgodset eller någon av delarna var för sig motsvarar 189 200 kr, har alltså din mor inte rätt att ärva.

Vad innebär detta för din mor? - Detta innebär då att 50 % av det totala giftorättsgodset, är så mycket som särkullsbarnen har rätt att ärva. Eftersom de har rätt till 50 % av det totala giftorättsgodset, och fadern verkar ha haft ytterst lite egendom, kommer en del av din mors egendom eller rena pengar motsvarande totalt 50 % av hela giftorättsgodset att behöva överlämnas till särkullsbarnen. Det kan innebära att möbler och annan egendom måste överlämnas eller säljas av.

Men om din mor inte når upp till ett värde motsvarande 189 200 kr genom bodelning och enskild egendom, så har hon rätt att ärva motsvarande del av sin make så att hennes egendom + del av makens kvarlåtenskap blir lika med 189 200 kr. Det innebär i slutändan att särkullsbarnen har rätt att ärva allt, men att din mor kan ha rätt till viss del av arvet om förutsättningarna i 3 kap 1 § ÄB 2 stycket är uppfyllt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll