FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn22/06/2016

Särkullsbarn gentemot arvlåtaren och arvlåtarens gåvor

Hej

Jag undrar om det är skillnad på gåva och köp av fastighet i arvshänseende. Har en lite invecklad situation men är tacksam om lite kan benas ut.

Min far är omgift och har två söner i sitt andra äktenskap, jag är alltså särkullsbarn. Han skrev över den fastighet de bott i till sin fru och har därefter bott kvar båda två tills nu då de flyttat till annat boende. I samband med detta lät de en av sina söner köpa huset. Vet inget om pris mm, men skulle kunna tänka mig att de på något sätt ersatt eller planerar att ersätta brodern.

Noteras skall att denna ursprungligen kom från min farmor dvs inte från min fars frus sida. Vet inte om detta har någon som helst betydelse.

Jag är betydligt äldre än mina halvbröder och min far tycker nog att jag har mitt, lever bra. Han ser bara till sin yngre fru och deras gemensamma barn.

Förstår att det kommer att bli besvärligt att förändra utgången, men finns det någon möjlighet för mig att vid min fars bortgång ta del av värdet av fastigheten mm?

Är det ett extra hinder/svårighet att min far sedan tidigare skrivit över fastigheten på sin fru?

Spelar det någon roll hur ägandet bakåt varit, att min farmor ägt fastigheten?

Är det skillnad om sonen fått fastigheten som gåva eller som nu köpt den.

Det talas, skrivs mycket om föskott på arv och att laglotten alltid finns, men det gäller ju bara så länge inte ev kvarlåtenskap inte skrivits över på exempelvis som nu frun.

Svårt, invecklat och många frågor men ser fram emot någon vägledning.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår precis situationen du befinner dig i. Du ställer en del frågor men såvitt jag ser det är det främst två funderingar du har: har du någon möjlighet att få del utav fastigheten eftersom din far ägt den och vad händer med laglotten när din far inte längre fastigheten?

Jag måste tyvärr vara den som ger dig negativa besked. Du kommer tyvärr inte komma åt fastigheten på något sätt. Eftersom din far fortfarande lever så har han rätt att göra precis vad han vill med den, oavsett om det gäller att ge bort den i gåva eller att sälja den. Att han då säljer eller ger bort den blir, om det gjorts rätt, bindande. Eftersom man endast ärver vad sin förälder faktiskt äger så kommer du inte kunna få del av fastigheten. Men om han skulle sålt fastigheten kommer han få pengar för dem och förutsatt att han inte spenderar dessa kommer du vara med att ärva dem. Har han däremot först gett den som gåva till sin fru och hon säljer den till deras gemensamma barn så kommer du tyvärr inte få ta del av pengarna de fick från försäljningen.

En fråga som då kan uppkomma är om det gäller även då en annan son fått det i gåva? Du verkar ju ha koll på att det finns förskott på arv. Enligt lagtext är förskott på arv när en person ger en person, som ska ärva enligt lag, däribland barn, en gåva enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Kan då den som fått förskott på sitt arv, alltså som fått fastigheten i gåva bli tvungen att betala er övriga arvingar pengar? Nej, tyvärr inte det heller. Detta finns stadgat i 6 kap. 4 § ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6P4S1). Notera att även en försäljning av fastighet till underpris är att se som gåva och alltså förskott på arv.

Vad händer då med laglotten som du har rätt till vid din fars död? För att kort redogöra hur laglotten fungerar så är laglotten halva din arvslott. Det är alltså hälften av vad du ska ärva från en förälder om inget testamente finns. Arvslotten blir alltså endast relevant om din far skrivit ett testamente i förmån för någon annan än dig. Finns inget testamente efter din far lär det inte bli aktuellt med någon laglott. Lagarna om laglott finns i 7 kap. Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).

Skulle det vara så att din far gav fastigheten inte till frun utan till deras gemensamma son och det skrivs inget förordandne om att det inte ska vara förskott på arv så kommer den sonen inte ärva lika mycket när din far dör vilket i sin tur leder till att du ärver mer, hur mycket kan jag inte säga. Men då kommer du i alla fall få lite mer i arv än om han först ger den till frun och sedan säljer hon den till deras gemensamma son.

Detta frågar du inte om, men jag kommer att kort redogöra för något som kommer bli aktuellt om din far dör före han fru. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) kommer din fars fru att ärva honom när han dör. Då kan du antingen att begära att få ditt arv efter honom då enligt samma paragraf andra meningen. Men du kan också som står i paragrafen avstå från arvet efter din far och istället få så kallat efterarv när hans fru dör. Hur det fungerar är att din fru ärver vad du skulle fått med fri förfoganderätt. Detta gör att hon inte kan testamentera bort det, men hon kan sälja det. Däremot inte ge bort det i gåva enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K3P3S1). När hon då dör så ska du få arv från hennes dödsbo som motsvarar procentandelen av arv du skulle fått från din far. Du ärver alltså inget från henne utan allt härleds från det hon ärvde från din far. Att vänta på efterarv kan ha två utgångar. Antingen kan din fars frus egendom öka i värde och på så sätt så får du mer i arv. Men skulle hennes egendom minska i värde skulle du inte heller få så mycket. Detta förklaras väldigt bra i svaret här: http://www.lawline.se/answers/10814

Jag hoppas att jag svarade på dina frågor, det kanske inte var så trevligt besked men det är tyvärr så det ligger till. Har du fler funderingar så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag så fort som möjligt.

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?