Särkullbarn / Äktenskapsförord

2016-11-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Min make sedan 10 år har en son i ett tidigare förhållande ( inte gifta ), jag har inga egna barn innan eller med min make och inga andra levande arvingar. Vad händer när min make eller jag dör ? Dör jag först antar jag att min make ärver allt och efter det ärver hans särkullsbarn allt även det min make ärvde efter mig, eller går det till Allmänna Arvsfonden om jag inte skrivit ett testamente ? Det som oroar oss mest är att skulle min make dö först så kan hans särkullbarn kräva hälften av både hans och mina tillgångar trots att vi har egna bankkonton och aktier samt att huset ägs 50% 50% av vardera maken/makan. Måste vi skriva någon form av testamente eller äktenskapsförord för att även jag som maka ska känna mig trygg att kunna bo kvar om min make går bort före mig. Om så hur skriver vi det så att jag kan bo kvar i vad som tidigare kallades "odelat bo" och kan jag skriva in att även mina bankkonton med mera är enskild egendom och jag kan på så sätt själv välja vem som ärver mig och inte låta särkullsbarnet bli arvinge även till mig. Det blir säkert följdfrågor efter ert svar men vi börjar här :-)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det speciella med särkullbarn är att de alltid har rätt att ärva sin förälder direkt. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna går bort innan de får ut sitt arv från den föräldern som gick bort först. Detta följer av bestämmelsen i Ärvdabalken 3 kap. 1§. Särkullsbarnet har tvingande rätt att ärva hälften av sin förälders egendom. Den andra hälften kan föräldern förfoga över genom testamente och överlåta till vem han/hon vill.

Om man ser till din och din makes gemensamma egendom har särkullsbarnet tvingande arvsrätt till 25 % av egendomen. Ytterligare 25 % kan din make testamentera fritt över och resterande 50 % utgör din egen andel. Genom testamente kan ni alltså säkerställa att tre fjärdedelar (75 %) av er gemensamma egendom ska ärvas av dig.

Genom ett äktenskapsförord kan ni reglera att viss av er egendom ska utgöra din enskilda egendom. I sådant fall kommer den egendomen inte ingå i bodelningen om din make dör före dig.

En sådan rättshandling skulle dock kunna anses utlösa det laglottsskydd som särkullbarnet innehar enligt Ärvdabalkens 7 kap. 4 §. Den innebär att om arvlåtaren ger bort egendom under sin livstid ska denna egendom återgå till dödsboet om det har förekommit en kränkning av en arvtagares laglott.
Bestämmelsen i Ärvdabalken syftar främst på gåvor, men Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 1985 s. 414) avgjort att även äktenskapsförord som har till syfte att kringgå reglerna om laglott kan utlösa laglottsskyddet. Det kan därför vara ineffektivt med ett äktenskapsförord om särkullbarnet senare gör sin rätt till laglotten gällande.

Troligtvis är den bästa lösningen att reglera i testamente över hur arvet ska fördelas. Som nämnts tidigare kan du i bästa fall erhålla 75% av din makes kvarlåtenskap utan att hans barn kan göra några invändningar.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1126)
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?
2021-01-10 Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (88108)