Särkullsbarn

2016-03-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min blivande fru har två barn i tidigare förhållande. Vi har inga gemensamma barn. Vi bor i en villa som jag ensam har lagfart på. Jag har också eget sparkapital. Om min fru dör före mig, kommer då hennes barn att ha arvsrätt på villan eller till mitt sparkapital ( hälften av detta utgör ju hennes giftorätt). Vi planerar preliminärt inget äktenskapsförord.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

(I detta svar utgår jag från att du undrar vad som händer om hon skulle avlida när ni är gifta).

När den ena av makarna avlider görs först en bodelning, vilket förenklat innebär att var och en av makarnas giftorättsgods kommer att läggas ihop och sedan delas lika på två. För din del resulterar det i att din villa och ditt sparkapital kommer att räknas som en del av ditt giftorättsgods och läggas ihop med din frus giftorättsgods(hennes tillgångar) för att sedan delas på hälften.

Du som efterlevande make får hälften av era sammanlagda tillgångar och din avlidna fru den andra halvan, som då blir hennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen delas sedan upp mellan arvingarna, vilket i detta fall är hennes två barn från tidigare förhållande. Beroende på hur era ekonomiska situationer ser ut kan hennes barn ha rätt till delar av din egendom. Om du är den som har störst tillgångar så kommer du behöva dela med dig till hennes arvingar. Om hon är den med mest giftorättsgods kommer du att få behålla din egendom.

Exempel. Om du har 800 000 kr i tillgångar och din fru har 400 000 kr i tillgångar kommer detta att resultera i följande fördelning: 800 000 + 400 000= 1 200 000

1 200 000/ 2 = 600 000.

Efter bodelningen kommer du att få 600 000 kr och din fru 600 000 kr och detta skulle innebära att 200 000 kr från dina tillgångar ska överföras till henne, vilket innebär att du t.ex. kan behöva avstå från delar av ditt sparkapital.

Om rollerna var omvända skulle hon behöva överföra 200 000 kr till din andel.

Om du inte vill att hennes barn ska ta del av din villa eller ditt sparkapital kan ni reglera detta i ett äktenskapsförord där du skriver in det som din enskilda egendom. I det fall att du är den make som har mest giftorättsgods vid tiden hon avlider så kan du åberopa en jämkningsregel i 12 kap 2 § ÄktB här. Den innebär att du kan undanta viss egendom från bodelningen eller begära att någon bodelning inte görs. Det resulterar i att hennes barn endast kommer att få ärva den egendom som är hennes.

Sammanfattningsvis: Om du är den av er som har mest tillgångar kan du tvingas avstå en del till förmån för hennes arvingar. I detta fall kan du använda en jämkningsregel som innebär att du behåller dina tillgångar och din frus barn ärver då endast hennes. Min rekommendation är dock att ni skriver ett äktenskapsförord för att underlätta processen i den känsliga tiden som följer när någon närstående avlider.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3552)
2020-12-04 Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (86944)