Särkullebarns rätt vid bodelning

Min man och jag har skrivit äktenskapsförord och gjort våra ägodelar, lösöre och bankmedel till enskild egendom. Vid dödsfall så ska bodelning göras. Räknas min enskilda egendom och bankmedel in ändå så att särkullbarnen får del i det eller det är bara vad min man äger som räknas? Har hört att endast genom testamente som man kan undvika särkullbarnens arvsrätt i bodelning. Vi ärver väl inte varandra iheller bara hans barn ärver honom.

Lawline svarar

Jag har lite svårt att tolka ert äktenskapsförord. Som jag ser det finns det två tolkningar.

Den första är att ni sagt att i princip all egendom är enskild egendom - dvs att bodelning inte behöver ske - men att ni gör undantag från detta ifall någon av er dör. Om så är fallet kommer först bodelning ske som vid skilsmässa - dvs er egendom delas lika mellan er (ÄktB 9:1). Notera att det är värdet av er egendom som ska delas lika mellan er, du har dock "förtur" till den egendom som är din (ÄktB 11:7). Därefter skulle du normalt ärva din man men eftersom det finns särkullebarn kan de kräva att få ärva istället (ÄB 3:1).

Den andra tolkningen är att den uppräknade egendomen (bankmedel och lösöre) inte ska ingå i bodelningen. Då kommer då få behålla dem och endast övrig egendom (t.ex ett gemensamt hus) ingå i bodelningen. Därefter ärver särkullebarnen din man, dock endast vad han erhöll i bodelningen och den egendom som var hans men inte ingick i bodelningen.

Jag vill även utveckla din kommentar att det endast är enligt testamente som man kan undvika särkullebarnens rätt vid bodelning. Särkullebarnen har ingen rätt i bodelning utan endast vid arvskiftet. Det går inte att göra dem helt arvslösa, enligt "laglotten" har de alltid rätt till 50% av deras fars egendom (ÄB 7:1 & 7:3). Dock kan din man testamentera att du ska ärva efter honom, det skulle resultera i att du ärver hälften och särkullebarnen hälften. Man kan även konstruera det på andra sätt (t.ex så att de skulle ärva dig när du väl dör) men jag går inte in på dessa detaljer här.

Jag hoppas detta svarar på dina fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning