Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?

2021-07-09 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Vi är tre syskon som ska ärva pappas del av farfar och farmors hus I Turkiet. Pappa var omgift sedan 2011. Pappa gick bort 2016. Har hans fru rätt till en del av arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Min bedömning är att din pappas fru inte har rätt till en del av arvet, och att ni kan begära att få eran arvslott direkt. Jag förklarar varför jag gör den här bedömning nedan. Den fråga du ställer regleras i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Utgångspunkten beträffande arv är att arvet ska följa den så kallade legala arvsordningen. Det är en lagstadgad ordning som ska följas, där i första hand barnen till den avlidna delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt och särkullebarn

Efterlevande make, det vill säga eran pappas fru, har emellertid rätt till arv framför exempelvis barn, där barnen har rätt till så kallat efterarv. Efterarv innebär att barnen ärver från den avlidna först efter den efterlevande maken avlider. Men denna regel gäller endast i förhållande till gemensamma barn, vilket ni inte är (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Med andra ord, eftersom ni är så kallade särkullebarn, det vill säga inte eran pappa och hans frus gemensamma barn, har ni rätt att få ut erat arv direkt, utan att behöva vänta på att eran pappas fru avlider. Ni behöver inte anmäla något särskilt krav för att få erat arv.

Basbeloppsregeln

Det finns dock ett skydd för efterlevande maken, den så kallade basbeloppsregeln. Basbeloppsregeln innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut fyra gånger prisbasbeloppet vid bodelningen (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet är cirka 47 300 kr, vilket innebär att efterlevande make alltid har rätt att få ut cirka 190 000 kr. Men observera att denna regel endast aktualiseras om efterlevande make inte lämnas med ett belopp som överstiger detta vid bodelningen. Den innebär alltså inte att frun automatiskt har rätt till detta belopp från arvet. Om den aktualiseras så kommer eran pappas fru ha rätt till så mycket som krävs för att nå upp till beloppet. Det belopp som isåfall frun "tar från er", har ni rätt till när frun avlider. Basbeloppsregeln aktualiseras dock sällan eftersom det krävs att tillgångarna i bodelningen är mycket små, men jag vill ändå nämna regeln för dig som en brasklapp.

Testamente

Det framgår inte av din fråga huruvida det finns ett testamente med i bilden eller ej, men om ett sådant finns så kan testamentet föranleda en avvikelse från den legala arvsordningen och särkullebarns rätt till arv direkt. Om din pappa upprättade ett testamente till fördel för sin fru, så kommer hans fru ha rätt till en del av arvet. Barn har emellertid alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett vad testamentet föreskriver. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga hälften av den summa ni skulle fått om något testamente inte funnits (7 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Det finns visserligen omständigheter som kan innebära att eran pappas fru har rätt till viss del av arvet. Men eftersom basbeloppsregeln är ovanlig, och eftersom du inte nämnt att det finns ett testamente till fördel för frun, är mitt svar till dig att ni syskon har rätt till hela arvet direkt och eran pappas fru har således inte har rätt till något arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1226)
2021-09-26 Vem ärver - make eller särkullbarn?
2021-09-25 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn?
2021-09-24 Har särkullbarn rätt till pengar på mitt privata konto?
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (95870)